Ole Børke i Austri Vind, et selskap som eies av Gudbrandsdal Energi, Statskog Vind og Eidsiva Vekst, orienterte i går kveld kommunestyret. Selskapet jobber med utvikling av vindkraft i Innlandet.

Les også: Lyset gikk i kommunestyret

Mange vindmøller

Prosjektet i Kjølberget lengst øst i Våler er forhåndsvarslet til NVE.

Kjølberget er Solørs høyeste punkt, 705 meter over havet, og egner seg godt både fordi det er bra med vind, og at det ikke er bebyggelse i nærheten.

– Vindressursen er det, og det går en kraftledning til Elverum. Det blir i så fall et ganske stort kraftverk med mellom 10 og 15 vindmøller på rundt 120 meters høyde og mellom 50 og 60 meter lange vinger, forteller Børke.

Vindkraftverket vil produsere en million kilowatt-timer og kunne forsyne mellom 6.000 og 7.000 husstander med strøm.

Kjølberget ligger slik til at de 120 meter høye vindmøllene ikke blir veldig synlige.

Det blir heller ikke støy, reflekser eller skygger som vil sjenere.

Tror på dette

– Det er mange år siden vi så vindmøller i Sverige og mente at det bør være noe også for Våler. En slik utbygging vil være viktig for næringsutvikling og bidra til vekst i Våler, sier ordfører Kjell Konterud.

Kjølberget vindkraftverk er beregnet å koste rundt en halv milliard kroner og kan være ferdig og i drift i løpet av 2017 hvis det ikke blir mange innvendinger og utsettelser i prosessen.

– Det er gjerne slik at alle konsesjoner om vindkraft blir påklaget. Da går det fort et år ekstra. Det vil kanskje ikke bli slik her, sier Ola Børke i Austri Vind DA.

Store ringvirkninger

Bygging og drift av et vindkraftverk øst i Våler vil gi betydelige ringvirkninger.

Børke antyder at det vil gå med tre årsverk bare til å se til at turbinene går rundt.

I tillegg vil det generere nærmere 25 prosent av omkostningene til lokale innkjøp.

I dette tilfelle altså rundt 125 millioner kroner. Et mekanisk verksted vil også bli bygd på stedet, og et bra vegnett vil bli holdt i skikkelig stand.

– Dette bør være kun positivt for Våler, sier en optimistisk ordfører Kjell Konterud etter gårskveldens orientering.

Les også: Lyset gikk i kommunestyret