Gudmund Gjerdrum var partiets siste faste representant da. Torsdag leverte Venstre sitt listeforslag, som er en ren Venstre-liste etter at det først var på tale å stille en Venstre/KrF-liste.

Del på facebook

Slik er lista

Lista ser slik ut:
1. Ole Frode Mikkelsgård, 2. Arild Lande, 3. Eli Grøntoft Dybdahl, 4. Arne Myklebust, 5. Marielle Wigaard, 6. Solveig Tostrup Bråten, 7. Karin Alice Mikkelgård, 8. Morten Wenstad.


Toppkandidaten er i øyeblikket kommunalsjef for skole og oppvekst i Våler, men går fra midt i april over i ny jobb i Elverum. Dermed er han klar for politisk innsats i Våler.

– Jeg har lyst til å bidra på en eller annen måte. Og det blir altså slik. Jeg håper at folk skjønner at det er et oppriktig ønske fra min side om å bidra med noe i Våler som gjør at jeg blir med i politikken. Vi har en liste som er ukumulert, så det er helt åpent hvem som blir våre representanter hvis vi kommer inn i kommunestyret, sier Mikkelsgård.

Nå jobbes det med program, og etter hvert starter valgkampen også for Våler Venstre.

– I hovedtrekk vil vi følge Venstres sentrale profil, men selvsagt med lokale saker, sier Mikkelsgård.

Håper på plass

Arild Lande er en profilert person i Våler og på andreplass på lista.

– Vi starter nok litt pent og vil være fornøyd om vi får et mandat i kommunestyret. Så får vi jobbe videre fra den posisjonen, sier han.

Venstre dannet kommunepartiet for kort tid tilbake, og det er Ole Frode Mikkelsgård som leder overgangsstyret til nytt ordinært styre er valgt.

– Nå håper vi at folk i V åler som kan tenke seg å være med oss, kommer og blir med, sier han.

Skuffet Berland

Det var altså en stund meningen at Venstre og KrF skullel stille fellesliste i Våler. Men så bestemte Venstre seg for egen liste. Man hadde folk nok og interesse blant disse for å gjøre en Venstre-jobb. Dermed ble det egen liste. Ivar Berland(lille bildet) i KrF ble tilbudt en plass på lista, men takket nei for fortsatt å kunne lede KrF.

Han legger ikke skjul på at han er skuffet over at felleslista røk, og han sier at han vil tenke seg virkelig grundig om før han bestemmer seg for om, han skal være aktiv i politikken i Våler.

– Veldig mye taler for at jeg kommer til å legge vekk alt som heter politisk arbeid, det være seg i råd og utvalg eller annet, og konsentrere meg om andre ting, sier Ivar Berland.