Ordfører Kjell Konterud i Våler er klar på at vindmøller er en mulighet til å skaffe næringsvirksomhet til dette området av distriktet.

– Nå bygger vi ny veg til Gravberget, en veg som skal gjøre det lettere å utvikle dette området. Det er alt veg inn i Kjølberget-området, og det er alt kraftlinje inn i samme område, sier Konterud.

Ikke på rekke og rad

Han understreker at det ikke er snakk om vindmøller på rekke og rad gjennom hele Finnskogen.

– Jeg kan skjønne at det vil sette for stort preg på omgivelsene. Men her er det snakk om kanskje et par møller i et område der de ikke vil forstyrre eller være til sjenanse for folk. Tvert imot vil det bidra til å oppfylle regjeringens mål til klima og miljø og ren energi. Da kan det knapt bli renere enn med vindmøller. At det heller ikke blir nødvendig å gjøre større inngrep i naturen i det aktuelle området, bør telle mye i denne sammenheng, sier Våler-ordføreren.

Han har vært i kontakt med ordføreren i Torsby, og alt tyder på at det ikke kommer innsigelser fra det holdet i forhold til sikt fra Nord Värmland til eventuelle møller i Kjølberget.

Få innsigelser

Så langt er det ikke kommer mange kritiske innsigelser i forhold til de aktuelle vindmøllene i Kjølberget i Våler.

– Jeg kan rett og slett ikke forstå at dette vil få stor visuell innvirkning for omgivelsene. Heller ikke støy skal bli noe problem. Ut fra prosessen så langt tror jeg ikke det blir lagt hindringer i vegen for et vindmølleprosjekt i Våler, sier ordføreren.

Han spør seg selv og andre hvordan det skal bli i framtida hvis det skal sies nei til nyutvikling av områder i Solør.

– Vi kan ikke bare la alt gro igjen. Jeg håper det er politisk vilje i Våler til å gjennomfør en slik utbygging. Det vil være gunstig for så vel grunneier som kommune. Kanskje kan de bli en turistattraksjon også.