108 ganger har Jan Aker møtt opp på sosialkontoret i Trysil, som nå er Nav-kontor, og levert kontoutskrift for å bevise at han er fattig og uten penger til underhold. Like mange ganger har han fått penger utbetalt mellom den 15. og den 25. hver måned. De siste to måneder har pengene kommet direkte inn på konto.

Nav beklaget

Jan Aker ringte fortvilet til vennen Arild Johannesen fredag etter å ha konstatert at kontoen fortsatt var bunnskrapt og uten påfyll. Da var klokka over tre på ettermiddagen.
Johannesen, som er talsperson for Aker i denne saken, ringte umiddelbart til Nav-kontoret i Trysil.
– Der fikk jeg opplyst at de hadde tekniske problemer med en skriver slik at pengene ikke kunne overføres til Aker til riktig tid, hevder Johannesen.
– De ba meg overbringe en beklagelse til Aker om dette, og lovte at pengene skulle komme på konto mandag over helgen, påstår Johannesen.
– Jeg synes det er helt horribelt at Nav ikke engang kan ta en telefon til sine klienter og fortelle om slike ting, sier vennen harm.

Venner hjelper

For Aker betyr dette at han sitter i Søre Osen igjennom hele helgen uten penger til å kjøpe mat, forteller Johannesen.
– For folk flest er kanskje ikke 2.000 kroner store beløpet men for Jan Aker er det mye penger, sier kameraten. Han har tross alt tre barn som kommer innom på besøk av og til, og det er ikke moro å ta imot ungene uten å kunne servere noe spiselig.
– Jeg orker ikke å se mennesker lide på denne måten, så jeg og samboeren min dro ut til Aker med noen kroner slik at han overlever helgen, sier vennen Arild Johannesen.
– Det er ikke første gangen vi gjør dette, for Akers sosialtrygd har vært forsinket før også.

Snart svar

Jan Akers søknad om uføretrygd i Sverige, som Østlendingen har omtalt tidligere, er nå ferdigbehandlet etter ni år i systemet. Saken ligger nå og venter på kvalitetssikring har Aker fått opplyst. Om ikke lenge skal han nå endelig få svar fra svenske myndigheter på om han får uføretrygd eller ikke.