Høie godkjenner nytt Mjøssjukehus – slik ser framtida ut for Elverum og Tynset sjukehus

Helseminister Bent Høie har i foretaksmøte godkjent at det kan planlegges for et nytt Mjøssykehus for Sykehuset Innlandet HF. I tillegg skal det være akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner