Fritt fram for monstervogntog på rv. 3

Av

Vegdirektoratet gir grønt lys for modulvogntog på riksveg 3 gjennom Østerdalen, uten vektbegrensninger. Vogntoglengder på inntil 25,25 meter tilsvarer seks Volkswagen Golf etter hverandre. Noe å tenke på ved forbikjøringer.

Artikkeltags