Sist fredag leverte Espen Eilertsen, som driver fiskeguiden Call of the wild, inn en anmeldelse mot Trysil kommune.

Bakgrunnen er kloakkutslippene i Trysilelva, som ble forårsaket av oversvømmelsen på Innbygda renseanlegg.

– Jeg har valgt å anmelde kommunen for forurensning. Nå er det opp til politiet å gjøre den videre etterforskningen av saken. Jeg gjør dette fordi kommunen må ta ansvar og følge opp denne saken. Og for at de ikke kan sno seg unna i etterkant, sier Eilertsen.

Faksimile
Faksimile, Østlendingen 23. april 2013

LES OGSÅ:

Tok egne vannprøver

Eilertsen ytret i forrige uke stor bekymring for konsekvensene disse kloakkutslippene kan få.

Han har nå sjøl vært i Trysilelva og hentet vannprøver fra flere steder. Prøvene er levert til politiet som bevis i saken mot kommunen.

– Jeg håper så klart at det går bra. Men det kan ingen vite sikkert og derfor er det viktig at dette blir fulgt godt opp i ettertid, sier han.

– Jeg synes det er viktig å få fram at jeg har full respekt for den jobben de ansatte har gjort. Men jeg håper på en rettskraftig dom, slik av de som er skadelidende på grunn av dette eventuelt kan få erstatning, sier han.

Hva havnet i elva?

Trysil kommune har tidligere presisert at det ikke var snakk om utslipp av kjemikalier i forbindelse med ulykken på renseanlegget i forrige uke.

– Jeg er klar over at det ikke er snakk om kjemikalieutslipp. Men fra vanlig husholdningsavløp, som de kaller det, følger det også med store mengder kjemiske produkter. Jeg skjønner ikke hvordan de kan hevde at det ikke er kommet kjemikalier ut i elva, sier Eilertsen.

– Slik jeg forstår det ble det heller ikke tatt prøver av elva da utslippene foregikk, men først etter at utslippene var stoppet. Vi vet ikke hva som er sluppet ut i elva. Det er ille, mener Espen Eilertsen.

Hørt det på Facebook

Ordfører Ole Martin Norderhaug var mandag i Oslo, og hadde da Østlendingen snakket med ham ikke sett noen anmeldelse.

– Jeg har hørt rykter om det på Facebook. Men om kommunen anmeldes må det forutsi at vi har gjort noe kritikkverdig. Så langt jeg kan se, skjønner ikke jeg hvordan kommunen kan klandres for dette, som var en teknisk svikt, sier Norderhaug.

– Når det gjelder avbøtende tiltak og alt som er gjort i ettertid, har det vært avklart med fylkesmannen, sier ordføreren.

Har fått anmeldelsen

Lensmann Sondre Kristian Grønstad bekrefter at anmeldelsen av Trysil kommune er mottatt. Konsekvensene av anmeldelsen kan ha foreløpig ikke si noe om.

Fredag mottok Trysil lensmannskontor anmeldelsen av Trysil kommune.

Prøver levert

– Vi har tatt imot anmeldelsen, men har ikke fått gjort noe med den ennå.

Call of the wild, ved Espen Eilertsen, som har anmeldt kommunen, leverte inn en rekke prøver han har tatt av Trysilelva som bevis i saken.

– Nå skal prøvene til analyse, og så blir anmeldelsen sendt videre til en politijurist som vurderer det straffbare i det, sier Grønstad.

Forelegg?

Konsekvensen av anmeldelsen kan han ikke si noe om ennå.

– Det tør jeg ikke si, det er for tidlig ennå. Men det kan i så fall være aktuelt med forelegg, sier lensmann Sondre Kristian Grønstad.

Anlegget klart torsdag

Trysil kommune venter fortsatt på takstrapporten vedrørende skadeomfanget på Innbygda renseanlegg.

– Kommunen har en egenandel på 100.000 kroner i forhold til forsikringsoppgjøret. Det innebærer alle de kostnadene som oppsto som følge av problemet, opplyser Hans Martin Aas ved teknisk avdeling i Trysil kommune.

Torsdag i forrige uke klarte kommunen å stoppe utslippene i Trysilelva.

Renseanlegget var tilbake i midlertidig drift og overholdt da rensekravet.

Fredag var elektrikere og hovedleverandør for anlegget, Malmberg Biowater, på befaring.

– De sier at slambehandlingsdelen kan være operativ allerede torsdag, opplyser Hans Martin Aas.
Dermed kan kommunen avslutte den midlertidige løsningen med å kjøre slam til Sagnmoen i Søre Trysil.

Hittil er det kjørt to lass som utgjør 26 kubikkmeter våtslam til Sagnmoen.

LES OGSÅ: