«Jeg er kort og godt usikker på om Heidi Bakken i dag får den omsorg og hjelp hun etter loven har krav på».

Slik ordla ordfører i Trysil, Ole Martin Norderhaug, seg i brev til fylkesmannen i Hedmark 17. februar 2010.

LES OGSÅ:

Til Heidis beste

– Bakgrunnen for brevet var at jeg har kjent Thorbjørn i mange år, jeg var tidligere lærer for Heidi og jeg hadde vært på enkelte sammenkomster hjemme hos familien. Jeg var aldri i tvil om at Heidi hadde behov for hjelp hele tida. Videre visste jeg at Heidi aller helst ville være hjemme på Skogli og at hun ønsket at faren skulle være der med henne. Da jeg hørte at omsorgslønna var vedtatt fjernet og at jeg opplevde at saken ville ta tid, skrev jeg brev til fylkesmannen for å få fortgang. Jeg tenkte utelukkende på Heidis beste. Saken måtte få en avgjørelse, sier ordfører Ole Martin Norderhaug.

Få gjennomgang

Trysil-ordføreren sier han har lest boka og sier det var vondt å lese hvor mange vanskeligheter familien Bakken har hatt.

Han mener familien Bakkens dramatiske opplevelser rundt sine møter med det offentlige kan være verdt å gjøre seg noen tanker rundt.

– Slik jeg forstår blir saken nå sendt til Statens helsetilsyn som en klagesak. Kanskje kan det være like greit. Der vil Trysil kommune få en vurdering av hele behandlingen vi har gitt, sier Norderhaug.

Ap-ordføreren sier han ikke hadde forutsetninger for å gå inn i diskusjonene om me­disinering eller hjelpebehov, men at han som kommunens øverste ansvarlige følte behov for å varsle om alvoret.

Situasjonen var i flere måneder ikke avklart i forhold til flere av­gjørende forhold, noe Norderhaug mente var uforsvarlig.

Så konflikten

I brevet til fylkesmannen beskrev han konflikten blant annet slik:

«Så vidt jeg forstår, avslår Trysil kommune kravet om omsorgslønn fordi man mangler nødvendige medisinske opplysninger. Thorbjørn Bakken hevder at han ikke har noe imot å gi relevante opplysninger, og at kommunen i tillegg har fått medisinske opplysninger fra Heidis fastlege».

LES OGSÅ: