Fylkesmannen i Hedmark ga til slutt, 16. juni, Thorbjørn Bakken medhold i klagen og det ble innvilget 84 timer i omsorgslønn per måned. Han kaller det en full seier både for pappa og datter.

LES OGSÅ:

I brevet fra fylkesmann Sylvia Brustad kommer det fram at Bakken meldte til kommunen at det ikke er noen endringer i forhold til hjemmesituasjonen 29. oktober 2009.

Kommunen understreket nødvendigheten med nærmere helseopplysninger i brev 2. desember. I vedtaket, 6. januar 2010, avslo kommunen omsorgslønn.

Begrunnelsen var «mangelfull tilgang til helseopplysninger».

Etter at klagen ble oversendt til Fylkesmannen, sendte Bakken, gjennom sin advokat, uttalelser fra fastlege og overlegen ved Epilepsisenteret.

Fylkesmannen ba da Trysil kommune om en vurdering. 14. april svarte kommunen at den ikke hadde endret oppfatning i spørsmålet om omsorgslønn.

Kommunen skriver at den «ikke har fått tilgang til en bredere faglig vurdering av Heidi Bakkens sykdom, behandling og hennes hjelpetiltak». Bakken har følgende forklaring.

– Året før hadde kommunen vedtatt å øke timetallet på grunnlag av grundig kartlegging av Heidis helsetilstand og funksjonshemning. I vedtaksbrevet står det at endring kan bli foretatt dersom hjelpebehovet endres. Noen slik endring skjedde ikke.

Et annet viktig spørsmål er hva Trysil kommune visste om Heidis helsetilstand, eller kanskje mer presist; hva burde de visst. Kommunens hovedargument for å si nei til omsorgslønn var den påståtte mangelen på helseopplysninger.

– Helsesituasjonen til Heidi har vært godt dokumentert. I boka avslører jeg det jeg kaller rådmannens bløff. Som helse- og sosialsjef i 1998 skrev han brev med inngående detaljer om Heidis helsetilstand og diagnoser. Som kommunens administrative leder lot han saken rulle og gå under påskudd av at slik ikke fantes.

Han viser fram brevet Kristian Trengereid skrev som daværende helse- og sosialsjef i februar 1998:
«Heidi Bakken lider av en sykdom i nervesystemet. Hun var innlagt ved Ullevål sykehus i mai 1996 og fikk følgende diagnose: Encephalopati, myoklonus og polynevropati. I sin hverdag trenger hun hjelp til de fleste funksjoner».

– Helse- og sosialsjef Trengereid kommer altså med en klar og presis beskrivelse i 1998. Encephalopati er en generell betegnelse på hjernesjukdom, myoklonus er ufrivillige rykninger som kan komme av epilepsi og polynevropati omhandler nervene som går fra hjernen eller ryggmargen. Det er ingen tvil om alvoret i situasjonen. Jeg går langt i boka og kaller det en bløff. Jeg har ikke noe annet ord, sier Thorbjørn Bakken.

LES OGSÅ: