Det er teknikere fra Kjeller Vindteknikk som ved hjelp av helikopter og terrenggående kjøretøy har fått brakt fram og montert stålkonstruksjonene som masta er bygget av, 800 meter over havet.

Del på facebook

Det har ikke vært adgang til masta for allmennheten ennå, men i dag slapp pressen til for å ta første kikk på masta som skal finne ut om det vil lønne seg å bygge vindmøllepark i Trysil.

Et forsøk

Om det noen gang blir en vindmøllepark i hittil nokså uberørt skogs- og fjellterreng på vestsida av Osensjøen, kan ikke prosjektleder Ola Børke svare på ennå.

– Er dette det beste området dere kunne finne i Innlandet?

– De beste områdene ligger i Rondane Nasjonalpark, og der kan det jo ikke anlegges vindmøllepark, sier Børke.

– Trysilfjellet eller Eltdalsfjellene ligger høyere enn her?

– Noe forslag om å bygge vindmøllepark i Trysilfjellet vil ikke komme fra meg, sier Børke.

Men det er i utgangspunktet vind nok i det 27 kvadratkilometer store området Austri vind har sett seg ut for sitt vindmølleprosjekt.

Området strekker seg nesten fra Flishøgda og nordvestover inn i Åmot. To–tre punkter ligger så høyt som 800 meter, resten av området lavere.

I dag blåste det bra på Ulvsjøberget. Tenikerne fra Kjeller hadde vært oppe i toppen av masta på morgenkvisten, men ville ikke gå til topps igjen til ære for pressen.
For der oppe var det 17–18 sekundmeter vind...

15.000 husstander

– Om vi etter to års målinger finner ut at det er regningssvarende å anlegge vindmøllepark her, vil vi kunne forsyne 15.000 husstander med vindkraft, sier Børke.

– Avhengig av hvor mye kraft hver vindmølle vil produsere, etter hvor de plassert, vil det kunne bli mellom 30 og 45 vindmøller i dette området, sier Børke.

Det er lang veg fram til en vindmøllepark. I løpet av sommeren og høsten skal Austri Vind også lage en analyse av følgene hvis en vindmøllepark blir bygd.

– Det er jo blant annet et jakt- og rekreasjonsområde, sier Børke.

Ikke mange

Ikke mange har engasjert seg mot vindmølleplanene i Søre Osen.

Et tjuetalls grunneiere skal i disse dager diskutere leievilkår for grunn med Austri Vind.
For Trysil kommune kan det veie tungt at vindmølleparken vil kunne gi en beregnet eiendomsskatt på 6 til 8 millioner kroner årlig.

– Tidligere har vi anslått antall varige arbeidsplasser til rundt ti, men nå skal vi se nærmere på resultater fra Sverige, som viser at det er blitt flere arbeidsplasser der enn en først trodde, sier Ola Børke.

I anleggsperioden vil det lokale næringslivet ha muligheter – hvis de forbereder seg og går sammen om delprosjekter.

To millioner

Det er svimlende kostnader prosjektet dreier seg om.

– Vindmålemasta koster to millioner kroner i anlegg og drift og ettersyn de neste to årene. Blir det vindmøllepark, snakker vi om en investering på 1,3 milliarder kroner, sier prosjektleder Ola Børke i Austri Vind.