Ostlendingen.no har fått tilgang til et brev fra Advokatfirmaet Dahl på Hamar. Her gir advokatfirmaet sin redegjørelse for habiliteten til blant andre ordføreren selv. Konklusjonen er at formannskapet er inhabile.

Les også: – Nei til vindmøller i Kvitvola

– Ikke beslutningsdyktige

Ifølge kommuneloven må minst halvparten av medlemmene være habile for at formannskapet skal kunne fatte vedtak. I Engerdal vurderes hele formannskapet som inhabilt.

Ordføreren opplyser at han ba om vurderingen fra advokatselskapet for å få vurdert habiliteten til formannskapsmedlemmene han mente det ville oppstå en diskusjon rundt.

– I det svaret jeg fikk tilbake er lista for habilitet lagt slik at jeg ser at vi langt på veg kan få problemer med å beslutte noe som helst i denne saken, sier Reidar Åsgård.

– Viktigste sak på 50 år

Han understreker at det i første omgang er snakk om en søknad fra Austri Vind DA om å få sette opp vindmålemast i Kvitvola-området.

– Det er ikke snakk om noen vindmøllepark ennå. Det er en egen sak som må komme senere. Ingen vet nok til å vite noe som helst om konsekvensene av en slik park nå, sier han.

Resultatet kan bli at kommunen må be om at det oppnevnes en settekommune til å behandle spørsmålet.

– Dette er kanskje den viktigste saken som skal behandles i kommunen på 50 år. At den blir flyttet til politikere i Trysil, Rendalen, Stor-Elvdal eller Os er en merkelig form for demokrati, sier han.

Derfor er de inhabile

Advokatfirmaet vurderer ordfører og formannskapsleder Reidar Åsgård som inhabil, fordi han er nestleder i Eidsiva Energi AS sitt styre.

Formannskapsmedlem Birgit Elgåen (Ap) vurderes som inhabil, fordi hun har en svigerfar som er leder av Engerdal fjellstyre. Fjellstyret er part i saken, som forvalter av Statskogs eiendommer i kommunen.

Gunveig E. Eggen (H) vurderes som inhabil fordi hun er medlem av det samme fjellstyret.

– Formannskapets nestleder og varaordfører i kommunen, Einar Østlie (Ap), vurderes som inhabil fordi han har en søster som eier 0,28 prosent av Engerdal fjellsameie. Ifølge styreleder og formannskapsmedlem Dag Rønning kan det i beste fall dreie seg om en årlig inntekt på rundt 400 kroner, dersom utbygging og drift av vindmøllepark blir realitet, sier Åsgård.

Dag Rønning (Samlingslista) er også medlem av formannskapet. Åsgård legger ikke skjul på at han er inhabil.

– Det er det ingen tvil om, sier han.