Årsaken er et fødselsunderskudd på 17 personer.

Ifølge nettsiden til Trysil kommune kom det 12 tryslinger til verden i løpet av de tre første månedene av inneværende år, mens 29 døde.

60 flyttet til kommunen, 14 av dem fra utlandet. 50 flyttet fra Trysil, sju av dem til utlandet.

6.543

Totalt bor det nå 6.543 mennesker i Trysil.

Det er sju færre enn ved årsskiftet.

I løpet av 2016 steg folketallet med 25. 43 tryslinger kom til verden i 2016. mens 81 døde. Det gir et fødselsunderskudd på 38. I 2015 var tilsvarende tall 61 fødte, 97 døde og et fødselsunderskudd på 36.

273 tilflyttere

273 flyttet til Trysil i 2016. 69 av dem kom fra utlandet. 210 flyttet fra Trysil, 29 av dem til utlandet, noe som gir en netto tilflytting på 63. I 2015 var tilsvarende tall 259 innflyttere (60 fra utlandet) og 269 utflyttere (44 til utlandet).

Det ga en nettoutflytting på 10.