97 nye helseårsverk på fem år gjør sektoren til den desidert største i kommunen

MER ENN HALVE STABEN: Mer enn halve staben i Trysil kommune er tilsatt i helse og omsorgssektoren, som ledes av kommunalsjef Trygve Øverby. I løpet av fem år har sektoren blitt tilført nesten hundre nye ansatte.

MER ENN HALVE STABEN: Mer enn halve staben i Trysil kommune er tilsatt i helse og omsorgssektoren, som ledes av kommunalsjef Trygve Øverby. I løpet av fem år har sektoren blitt tilført nesten hundre nye ansatte. Foto:

I løpet av fem år har antall ansatte i helse og omsorgssektoren i Trysil kommune økt med 97 årsverk – uten at den belaster mer av kommunens budsjett nå enn den gjorde i 2014.

DEL

Det melder Lokalavisa Trysil-Engerdal.

I 2014 var det 278 årsverk i helse og omsorgssektoren i Trysil. I år er det 361, og i budsjettet for 2018 ligger det en økning på ytterligere 14, slik at det vil ligge på 375, om budsjettet vedtas.

Helse og omsorgssektoren vil da totalt omfatte 499 ansatte.

Dette gjør sektoren til den desidert største i kommunen. Totalt teller antall årsverk i Trysil kommune 664.

Vil spare 9,1 stillinger

Sektoren fortsetter å vokse, til tross for at rådmannen i 2018 vil spare i overkant av 14 millioner kroner – først og fremst i helse og omsorg, der han legger opp til en besparelse på 9,1 stillinger.

Kommunalsjef Trygve Øverby forklarer dette slik:

– Vi har de siste årene fått flere lovpålagte oppgaver som medfører mer statlige overføringer, så nettoandelen vår av kommunens totalbudsjett er ikke større i dag enn den var i 2014. I denne perioden har den ligget jevnt på 50–55 prosent, sier han.

I 2018 har sektoren et budsjett på 333 millioner kroner.

Trysil er en kommune med høy gjennomsnittsalder, og den er geografisk stor med fysisk spredt bebyggelse. Dette medfører ifølge Øverby store kostnader.

– Hver dag har hjemmehjelptjenesten 30 biler på veien. Det koster penger, sier han.

– Hva tenker du om at rådmannen går inn for å kutte mer enn ni stillinger i helse og omsorg?

– Må være fleksible

– Vi er en stor sektor med mange ansatte, og når kommunen må spare penger, er vi nødt til å forsøke å være fleksible og bruke pengene på en smartere måte. Vår hverdag er mer uforutsigbar enn mange andres, mer dynamisk, og ettersom vi er så store som vi er, er det ikke unaturlig at man ser på om det er mulig å innføre tiltak som kan spare penger.

Blant de nye oppgavene som helse og omsorgssektoren er pålagt av staten, er opprettelse av psykologstilling og oppgaver innenfor flyktningtjenesten. Men det er først og fremst en endring i heltidskulturen som har utløst den store økningen i antall stillinger. Endringer fra vikariater til faste stillinger har medført en økning på i overkant av 30 årsverk.

– Større volum

– Og arbeidsvolumet vårt øker. Pasienter skrives ut fra sykehus tidligere enn før, og overlater ansvaret for dem til kommunene. I tillegg skal vi også ta oss av oppgaver som rehabilitering, psykisk helse og rus, slik at vi har fått helt andre oppgaver enn før, sier Øverby.

PS: Fylkesstatistikken for Hedmark 2017, som nettopp er publisert, viser at Trysil er blant Hedmarkskommunene med lavest andel barn og unge blant innbyggere (ca. 19 prosent), og høyest andel av innbyggere over 67 år (ca. 21 prosent).

Statistikken, som er utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå, viser at Hedmark har forholdsvis færre barn og unge (omring 21 prosent) og flere eldre innbyggere enn resten av landet (ca. 19 prosent). Tilsvarende tall for hele landet er henholdsvis omkring 23 og 15 prosent.

Artikkeltags