Helgesen vil ha rask avklaring på ulvejakta – vurderer nytt vedtak

VIL HA AVKLARING: Miljøvernminister Vidar Helgesen vurderer å fatte et nytt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen og etablerte revir i Hedmark og Akershus.

VIL HA AVKLARING: Miljøvernminister Vidar Helgesen vurderer å fatte et nytt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen og etablerte revir i Hedmark og Akershus. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) vurderer nå å fatte et nytt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.

DEL

Det skriver departementet i en pressemelding fredag. Lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus ble stansen tirsdag av Oslo tingrett.

– Jeg vurderer nå å fatte et nytt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen og etablerte revir i Hedmark og Akershus, som retter opp de forhold tingretten har påpekt i det opprinnelige vedtaket.

– Før vedtak eventuelt fattes, tilsier imidlertid god forvaltningsskikk at jeg må innhente oppdaterte synspunkter fra de ulike organisasjonene som klaget i forrige runde, sier Helgesen i pressemeldingen.

Administrerende direktør i NORSKOG, Arne Rørå, liker forslaget.

– Forslaget departementet kommer med nå er etter vår vurdering en meget god løsning og antagelig den løsningen som gjør det mulig å gjenopptak jakta raskt, sier han.

Saksøkte staten

WWF gikk tidligere i november til søksmål mot staten. Bakgrunnen var at Klima- og miljødepartementet opprettholdt rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av tolv ulver utenfor ulvesonen og etablerte revir i Hedmark og Akershus denne høsten og vinteren. WWF krevde videre midlertidig forføyning, noe som betyr at lisensfellingen stanses inntil saken er endelig behandlet i domstolen.

Den 21. november ga tingretten WWF medhold i kravet om midlertidig forføyning. Klima- og miljødepartementet gikk samme dag ut og stanset lisensfellingen av ulv i det aktuelle området.

Anke vil ta tid

I et brev som er sendt ut til de som klaget på departementets opprinnelige vdtak 25. september, ber de nå om innspill. Frist for kommentarer er satt til 28. november.

̶  Å anke tingrettens kjennelse er også et alternativ jeg vurderer i samråd med Regjeringsadvokaten. Sannsynligheten er imidlertid stor for at en ankeprosess vil gjøre at det tar lenger tid før lisensfellingen eventuelt kan starte opp igjen enn om vi endrer vedtaket, sier Helgesen.

Artikkeltags