I en paneldebatt i Hamar om norsk språkpolitikk tidligere denne uka ga hun uttrykk for at hun frykter at nynorsk kan hemme integreringspolitikken.

– Det kan føre til frustrasjon, dropout og kriminalitet, uttalte hun i HA.

Overfor Østlendingen utdyper hun dette:

– Jeg har snakket med flere ungdommer med innvandringsbakgrunn om dette. At de i skolen både må lære seg bokmål og nynorsk skaper frustrasjon. Frustrasjon kan føre til at de blir lei og dropper ut av skolen. Det ene fører til det andre. Ungdommene har ikke sagt at nynorsk fører til kriminalitet, men det er tanker jeg personlig gjør meg, uttaler Hege Jensen.

Hun understreker at dette er tanker og meninger, som ikke er forankret i partiet.

– Er det ikke å gå langt å si at nynorsk kan føre til kriminalitet?

– Jeg sier ikke at det er slik, men jeg tenker at nynorsk kan føre til kriminalitet. Vi må våge å ta debatten og tenke nytt, sier Hege Jensen, som mener det kan hjelpe om Frps vedtatte politikk med valgfritt sidemål kan hjelpe. Da blir det mulig å velge vekk nynorsk.

Hedmark Frps førstekandidat Tor Andre Johnsen vil ikke være med på at nynorsk kan føre til kriminalitet.

– Det er nok å tøye strikken litt langt, men at obligatorisk sidemål fører til frustrasjon og dropout, det er jo logisk, sier Johnsen.