– Grunnlaget for ny regjering klart

Høyre-leder Erna Solberg (t.h.) og Frp-leder Siv Jensen holder pressekonferanse på Sundvolden hotell mandag kveld, i forbindelse med regjeringsforhandlingene.

Høyre-leder Erna Solberg (t.h.) og Frp-leder Siv Jensen holder pressekonferanse på Sundvolden hotell mandag kveld, i forbindelse med regjeringsforhandlingene. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) presenterte mandag en felles regjeringsplattform på Sundvolden Hotel.

DEL

Frp-leder Siv Jensen sier at det politiske grunnlaget ble enstemmig godkjent av partirepresentantene mandag.

LES ALT OM DEN NYE REGJERINGEN HER!

– Nå har vi i tre uker sagt at ingenting er klart før alt er klart. Da tenkte jeg å meddele at nå er nesten alt klart, i alle fall det politiske grunnlaget for en ny regjering utgått av Høyre og Frp, sa Solberg etter et par tålmodige minutter med humring og småprat på scenen mens de ventet på at fotografene skulle gjøre seg ferdig og publikum skulle finne plassene sine.

Etter en lang sonderingsfase og en intensiv forhandlingsavtale er plattformen for en blåblå regjering klar.

– Vi har konkludert på de politiske sakene som skal være grunnlaget for den nye regjeringen. Vi er opptatt av som en mindretallsregjering at vi har et godt og avklart forhold på Stortinget og at vi skal følge opp i praktisk politikk, sa Norges kommende statsminister.

LES HELE DEN POLITISKE PLATTFORMEN HER! (pdf-fil)

– Løsninger for Norge viktigst

Solberg sier at det viktigste i forhandlingene ikke har vært å finne en balanse mellom Høyre og Fremskrittspartiet, men å finne de løsningene Norge trenger.

– Vi har gått gjennom område for område. Hvilke løsninger trenger Norge nå? Det viktigste har ikke vært å finne en balanse mellom Høyre og Fremskrittspartiet, men å finne de løsningene som Norge som land trenger i årene fremover. Det er først og fremst det en regjering skal gjøre, ha blikket på de utfordringene et land står overfor, sier Solberg på pressekonferansen på Sundvolden mandag kveld.

Sammen med Frp-leder Siv Jensen legger hun fram en regjeringsplattform som består av 75 sider.

Ifølge Solberg inneholder dokumentet med regjeringsplattformen åtte hovedsatsingsområder.

– Vi har krystallisert ut prosjekter som skal gjøre Norge mer robust, sier hun.

– Vår hånd på rattet skal merkes

Siv Jensen lover å gjøre Norge et bedre land for alle nordmenn, ikke bare for Frp-velgerne.

– Plattformen viser at vi holder ord og vi tar med oss vår grunnsjel inn i regjering. Selvsagt har vi ikke fått gjennomslag for alt, men vi har fått gjennomslag for mye som trekker i riktig retning. Vår hånd på rattet skal merkes, sier Siv Jensen.

Vil styre langsiktig

Den nye regjeringen lover en økonomisk politikk som skal sikre velferden for fremtidige generasjoner.

– Det er viktig å ikke bare styre godt på kort sikt, men også på lang sikt. Derfor er det viktig for denne regjeringen å investere for framtiden og bidra til at våre barn i årene som kommer kan arve et samfunn med like god velferd som vi har, sa Erna Solberg da hun sammen med Siv Jensen (Frp) presenterte den nye regjeringens plattform mandag kveld.

Hun gjentar at formuesskatten skal fjernes som et ledd i å «styrke norsk konkurransekraft og sikre norske arbeidsplasser».

– Vi skal ha et skattesystem som gjør at det lønner seg å jobbe, sa den påtroppende statsministeren.

– Fra formynderstat til tillitssamfunn

– Vi får en regjering som har tillit til enkeltmennesker som selv er i stand til å ta egne valg, sier Frp-leder Siv Jensen.

– Det handler om et betydelig taktskifte, fra formynderstat til tillitssamfunn, sa Jensen på pressekonferansen hun holdt sammen med Høyre-leder Erna Solberg på Sundvolden Hotel mandag kveld, der de legger fram regjeringsplattformen.

Jensen fortalte at avbyråkratisering er et av målene til den nye regjeringen. Den nye regjeringen vil ha som mål å redusere skjemaveldet med 25 prosent.

Et annet mål er å redusere ventelistene ved å spille på lag med private og ideelle aktører.

– Vi har vært opptatt av valgfrihet og samspill. Blant annet vil vi innføre fritt rehabiliteringsvalg i helsetjenesten, sier Jensen.

Erna Solberg
JA TIL SKOLE: Erna Solberg mener en god skole må ligge i bunnen for utviklingen av Norge. (Foto: Vegard Grøtt, NTB scanpix)

– Kunnskap skal bære velferden

Erna Solberg mener en god skole må ligge i bunnen for utviklingen av Norge.

– En god skole er viktig for å nå viktige mål. Ikke minst sørger det for mer sosial mobilitet og kan trigge talent. Vi må være smartest, ikke billigst, sa Solberg på pressekonferansen mandag kveld. Hun understreker viktigheten av drømmelærerne i norske klasserom.

– Også når det gjelder høyere utdanning må vi bygge sterke fagmiljøer. Vi må ha en strategi for at Norge får universiteter i verdensklasse. I tillegg må vi øke satsingen på forskning, også i næringslivet. Sistnevnte skal trygge arbeidsplasser i større grad.

Bærekraft og fornybar energi

Høyre og Frp vil opprette et eget program innenfor oljefondet for investeringer i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land. Et program for fornybar energi kan også bli aktuelt.

I sin regjeringsplattform skriver de to partiene at det nye investeringsprogrammet for fattige land skal ha samme krav til forvaltning som andre investeringer i det såkalte oljefondet, Statens pensjonsfond utland.

Den nye regjeringen vil i tillegg vurdere å opprette et eget mandat innenfor oljefondet for investeringer i fornybar energi. Samtidig legges det opp til økte investeringer i fornybar energi gjennom utviklingsfondet Norfund.

I den politiske plattformen understrekes det gjentatte ganger at investeringene i fornybar energi må økes.

– Sterkere sosialt sikkerhetsnett

De borgerlige partiene skal ta større grep om de svakeste i samfunnet og forhindre at flere faller utenfor samfunnet.

– Altfor mange faller igjennom sikkerhetsnettet. Dette hullet skal vi tette. Vi må få en ny førstelinjetjeneste som gjør det lettere å få hjelp tidligere. Mange barn som tas vare på av barnevernet, fullfører ikke videregående skole. Vi må gi dem skikkelig utdannelse på veien mot voksenlivet, sa Erna Solberg på mandagens pressekonferanse.

Siv Jensen
STRENG, MEN RETTFERDIG: Siv Jensen lover en streng, men rettferdig innvandringspolitikk. (Foto: Vegard Grøtt, NTB scanpix)

Lukkede asylmottak

Den påtroppende regjeringen vil stramme inn reglene for familiegjenforening og åpne lukkede asylmottak.

Frp-leder Siv Jensen lovte en streng, men rettferdig innvandringspolitikk da hun sammen med Erna Solberg (H) mandag kveld la fram de to partienes regjeringsplattform.

– Det vil komme innstramminger på familiegjenforening. Det vil bli innført lukkede asylmottak for kriminelle asylsøkere og personer som har fått avslag på sine søknader. Vi vil også korte ned på saksbehandlingstiden og styrke integreringen på flere områder, sa Siv Jensen.

Hun mener at den foreslåtte politikken handler om å gjøre samfunnet tryggere for folk flest.

Blant det Frp-lederen kalte sterke tiltak, er jobbgaranti for politistudenter, økt beredskap over hele landet og styrket beredskapsstruktur og IKT-satsing.

– Vi vil sørge for en streng og tøff justispolitikk, blant annet ved at gjerningsmenn skal dømmes for de lovbrudd de faktisk begår, sa Jensen.

De blåblå vil opprette veiselskap

Organiseringen av infrastrukturbygging er for dårlig, mener Erna Solberg (H), som derfor lover å opprette et veiselskap støttet av en statlig lånegaranti.

– Vi trenger å både bruke mer penger, bygge raskere og realisere mer penger enn vi gjør i dag, sa Solberg da hun sammen med Siv Jensen (Frp) la fram en regjeringsplattform mandag kveld.

Et av de store grepene er å danne et stort veiselskap.

– Det skal stå for utbyggingen av mange av veiene i årene som kommer. Det skal organiseres som et eget selskap med innskutt kapital samt en statlig låneordning for utbygging av infrastruktur med statsgaranti, sier Høyre-lederen.

I tillegg vil Solberg som regjeringssjef etablere et infrastrukturfond hvor avkastningen øremerkes utbygging av infrastruktur.

– Det er mange tiltak, hver for seg og samlet sett, som gjør at vi kan bygge raskere, bedre og billigere, sa Jensen.

Solberg lover også en sterkere kollektivsatsing og lavere «bompengebelastning».

– Vi holder oss til handlingsregelen

Solberg kan ikke svare på nøyaktig hvor mye penger den nye regjeringen vil bruke, men sier at de har laget et opplegg som vil passe innenfor handlingsregelen.

– Det er litt avhengig av det økonomiske handlingsrommet. Vi vet ikke hvor mye penger vi har til rådighet gjennom en fireårsperiode. Og vi har en del reformer som vil gi oss mer penger, svarte Erna Solberg på spørsmål om hvor mye penger den nye regjeringen vil bruke.

– Vi har et opplegg som vil passe godt innenfor de rammene som heter handlingsregelen og en ansvarlig økonomisk politikk, sa Solberg.

Ja til søndagsåpne butikker

Høyre og Frp vil utvide kontantstøtten, vurdere å forby ekteskap mellom søskenbarn, utrede hurtigdomstoler og tillate søndagsåpne butikker.

Kutt i landbruket

Høyre og Frp vil fjerne boplikten og gjøre jordbruket mindre avhengig av statlige overføringer.

Krf-leder Knut Arild Hareide mener samtalene med ham har satt spor i regjeringsplattformen, men er skuffet over det han mener er en landbrukspolitikk preget av Frp.

– Jeg synes den er balansert, den har flere forslag enn jeg hadde forventet, og jeg ser spor av mye av det vi diskuterte under sonderingene i Nydalen, sier Hareide om Sundvolden-erklæringen, som Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) la fram mandag kveld.

– Jeg tror de samtalene vi hadde, har gjort regjeringserklæringen betydelig bedre, sier han til NRK.

Men Hareide, som har inngått en avtale om å støtte de to regjeringspartnerne fra Stortinget, er ikke helt fornøyd.

– En del områder reagerer jeg negativt på, blant annet landbruk og distrikt. Jeg ser en betydelig omlegging, sier Hareide, som spesielt peker på fjerningen av boplikt og odelsrett.

– Dette har tydelige Frp-avtrykk. Punktet om landbruk kunne ikke jeg satt mitt navn under, sier Krf-lederen, som likevel understreker at han blant annet er fornøyd med den nye regjeringens lovede satsing på rus og psykiatri.

Utvidet åpningstid på polet

Høyre og Fremskrittspartiet vil utvide Vinmonopolets åpningstider slik at de følger butikkenes tider for ølsalg.

Solberg vil kutte i pressestøtten

Erna Solbergs regjering vil legge om og etter hvert redusere pressestøtten. Dessuten kommer det en egen stortingsmelding om NRK-lisensen.

I kapittelet om medier i Solbergs regjeringsplattform heter det at regjeringen vil føre en mediepolitikk som stimulerer til nyskaping og innovasjon.

Andelen eksterne produksjoner i NRK skal økes, og det skal legges fram en egen stortingsmelding om NRK-lisens og alternative betalingsordninger. Dessuten vil den nye regjeringen begrense NRKs mulighet til å bruke sin robuste økonomi til å svekke andre institusjoners aktivitetsgrunnlag.

Papiraviser og e-aviser skal likestilles ved at det etableres en felles, lav momssats.

Antall departementer fortsatt ikke kjent

En ny departementsstruktur er så godt som klar, men Erna Solberg vil ikke fortelle hvor mange departementer det vil bli før den nye regjeringen tiltrer.

– Det får dere vite når Høyre-Frp-regjeringen, som vi vil kalle den, tiltrer, sier Erna Solberg på direkte spørsmål under pressekonferansen mandag kveld.

Hun legger til at arbeidet med å finne ut hvor mange departementer og statsråder det vil bli, stort sett er ferdig.

Har snakket med noen kommende statsråder

Erna Solberg har allerede snakket med noen av dem som blir ministre i den Høyre-Frp-regjeringen, men alle navn er ikke klare.

– Ikke alle navn er klare, og det er mange som ikke vet at de er med i den kabalen, sa Erna Solberg om hvem som nå skal bli statsråder i den nye regjeringen.

Noen få personer vet imidlertid allerede nå at det venter en ministerpost på dem.

– Noen få har jeg snakket med allerede. Det skyldes at det er helt åpenbare personer i min nære krets som vet at de skal inn i regjeringen, sier Solberg.

Hun har ambisjoner om at den nye regjeringen skal tiltre før 18. oktober.

– Men jeg kan ikke love det. Jeg må se om alle sier ja og at alle navn er på plass, sier hun.

Under pressekonferansen på Sundvolden Hotel mandag kveld sa hun at departementsstrukturen stort sett er klar, men hun vil ikke si noe om hvor mange departementer det vil bli før regjeringen tiltrer.

LES HELE DEN POLITISKE PLATTFORMEN HER! (pdf-fil)

LES ALT OM DEN NYE REGJERINGEN HER!

Artikkeltags