Nytt gigantisk skogsalg

Til salgs: Statskog blir pålagt av den nye regjeringa å kvitte seg med rundt 1,1 millioner dekar skog.

Til salgs: Statskog blir pålagt av den nye regjeringa å kvitte seg med rundt 1,1 millioner dekar skog. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Den nye regjeringen mener Statskog er blitt for store og pålegger dem å selge unna over en million mål skog. Målet er å styrke det private skogbruket. Mindre norsk skog skal være på statens hender.

DEL

I desember 2010 bestemte den rødgrønne regjeringen at Statskog skulle kjøpe Orklas skogeiendommer. 1,1 millioner mål skog ble kjøpt for 1,725 milliarder kroner.

De borgerlige partiene var i utgangspunktet skeptiske til gigantkjøpet.

Nå pålegger den nye regjeringen Statskog å selge like mye skog som selskapet har kjøpt opp de siste åra.

LES HELE REGJERINGSERKLÆRINGEN HER!

Har solgt

– Vi ser fram til å komme i dialog med våre nye eiere og vil lojalt forholde oss til dem, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Arnhild Holstad.

På spørsmål om hun er spent på hvilken strategi som nå skal velges for å selge ut 1,1 millioner mål skog, svarer hun nei.

– Nei, her i Statskog skjer det nemlig så mye annet spennende hele tiden, sier kommunikasjonssjefen.

I forbindelse med kjøpet i 2010, ble det bestemt at Statskog innen 2017 skal selge rundt 500.000 mål skog.

Så langt er det solgt rundt 230.000 mål spredte skogeiendommer for totalt 190 millioner kroner.

Holstad sier det ikke har vært noe problem å selge unna skogeiendommene og at prisene gjerne ligger på takst eller litt over.

Prinsipper

– Det er ren ideologi som ligger bak punktet. Vi mener det prinsipielt er feil at staten skal eie for mye. Om det blir ytterligere nedsalg vet jeg ikke, men det jeg vet er at Statskog får en betydelig oppgave med å selge unna en drøy million dekar skog, sier Hedmark Høyres stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen.

Skogeier og lokalpolitiker for Høyre i Stor-Elvdal, Anders Kiær, sier han tror det private skogbruket kan ha god nytte av at Statskog pålegges å selge mer skog.

Også Kiær er opptatt av prinsippene i forhold til eierskap.

– Jeg mener eierskap i utgangspunktet skal være privat. Statlig eierskap bør bare benyttes som et grep i tider med motkonjunkturer. Når tidene blir bedre bør staten selge seg ut. Videre mener jeg at når staten kan tillate seg å peke på en privat skogeiendom og si at denne skal vernes, bør en skogeier få peke på en statlig eiendom og si at den vil jeg ha som kompensasjon, sier Kiær.

Mye positivt

Skogsjef i Glommen, Per Skaare, mener den nye regjeringen har kommet med flere interessante forslag.

Han nevner særlig eiendomsrettens sentrale plass flere steder i regjeringserklæringen.

Glommen-sjefen mener at den nye regjeringen gir landbruket sjøl ansvar for en større del av arealpolitikken og ønsker å bygge ned byråkratiet.

Skogeierorganisasjonen ønsker flere av initiativene velkommen.

Økt avvirkning

– Den nye regjeringen skal legge til rette for økt avvirkning og det er veldig bra. I det punktet ligger det mange muligheter. For det første må avsetning av produktene sikres. Da handler det om rammevilkår for å skape lønnsomhet i hele verdikjeden. Videre er skatteordningene svært dårlige for landets skogeiere, sier Per Skaare.

Skogsjefen er videre opptatt av at en ny regjering sørger for å bedre infrastrukturen.

Også dette mener han er nødvendig for å øke avvirkningen i norske skoger.

Riktig å selge

Å pålegge Statskog å selge mer skog, mener Skaare også er et godt tiltak. Også skogeierorganisasjonene er av den oppfatning at staten ideelt sett ikke bør eie for mye skog.

– Det bør ikke være Statens oppgave å eie og drive skog. Det er det private skogeiere som bør gjøre. Derfor ser vi veldig positivt på at Statskog nå blir pålagt å selge seg ned. I perioder kan det være på sin plass med statlig eierskap, men ikke på lang sikt, sier skogsjefen i Glommen, Per Skaare.

Regjeringen vil
­■ Utarbeide en helhetlig strategi for verdikjeden knyttet til skogbruket.

■ Legge til rette for å øke avvirkningen av skog.

■ Redusere skattesatsen på gevinst ved salg av virksomheter i skogbruket til ordinær kapitalbeskatning.

■ Styrke det private skogbruket ved å selge arealer fra Statskog tilsvarende det Statskog har kjøpt de siste årene.

■ Legge større vekt på klimapolitiske målsettinger i forvaltningen av norske skoger.

LES MER OM REGJERINGSSKIFTET HER!

Artikkeltags