Regjeringen vil differensiere betalingen i barnehage og SFO

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Høyre-Frp-regjeringen vil utarbeide en egen tiltakspakke rettet mot barn som vokser opp i fattige familier.

DEL

Blant tiltakene som nevnes i regjeringsplattformen er å legge til rette for at flere kan benytte tilbud om barnehageplass gjennom differensiert foreldrebetaling. Også betaling av SFO kan bli differensiert basert på foreldrenes inntekt.

LES ALT OM DEN NYE REGJERINGEN HER!

Den nye regjeringen vil dessuten gjøre det mer lønnsomt å jobbe, særlig for personer med lav inntekt, ved å heve minstefradraget i inntektsbeskatningen. Sosialhjelpsmottakere kan bli møtt med krav om aktivitet. Det vil særlig fokuseres på lavterskeltiltak og arbeidstrening rettet mot unge for å sikre at folk kommer seg ut i arbeidslivet.

I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil øke engangsstønaden ved fødsel og adopsjon.

Dessuten vil en Høyre-Frp-regjering etablere lokale ordninger for utstyrslån og kontingentstøtte, som kan sikre at flere kan delta i sosiale arenaer.

LES HELE DEN POLITISKE PLATTFORMEN HER! (pdf-fil)

Artikkeltags