– Styrker hovedsykehus

NYE PLANER: Administrerende direktør Morten Lang-Ree og påtroppende statsminister Erna Solberg. Bak Hedmark Høyres Rangdi W. Krogstad og Gunnar A. Gundersen.

NYE PLANER: Administrerende direktør Morten Lang-Ree og påtroppende statsminister Erna Solberg. Bak Hedmark Høyres Rangdi W. Krogstad og Gunnar A. Gundersen. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Sykehusdirektøren er positiv til regjeringens mål om en nasjonal sykehusplan.

DEL

Administrerende direktør Morten Lang-Ree i Sykehuset Innlandet har ikke hatt særlig lang tid til å fordøye den blåblå regjeringens politiske plattform, som ble lagt fram mandag kveld.

I planen står det blant annet at de regionale helseforetakene skal legges ned når det er utformet en nasjonal helse- og sykehusplan.

Når det gjelder nedleggelsen av helseforetakene, sier Lang-Ree dette:

– Jeg forholder meg til signalene fra den til enhver tid sittende regjering.

I den politiske plattformen fra H/Frp står det også følgende:

«Regjeringen vil fremme en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget for å skape åpenhet og forutsigbarhet i sektoren. helse- og sykehusplanen skal blant annet inneholde en definisjon av innholdet i ulike typer sykehus, struktur i spesialisthelsetjenesten, behovskartlegging, utstyrsbehov og investeringsplaner.»

Lang-Ree ser positivt på en slik plan og mener den ikke vil bryte med målet om et hovedsykehus i Innlandet. Snarere tvert imot:

– Det vil være en fordel å se våre planer i en nasjonal sammenheng, mener han.

Kan ikke spare med nedleggelser

Den blåblå regjeringserklæringen innebærer at Sykehuset Innlandet ikke kan spare penger ved å legge ned akutt- og fødetilbud.

Sykehuset Innlandet har fått pålegg Helse Sør-Øst om å ta ned driften med 300 millioner kroner innen 2016.

Årsaken er den nye inntaksmodellen, som favoriserer mer folkerike strøk som Oslo-området.

Østlendingen skrev fredag at fagdirektør Toril Kolås har fått i oppdrag å finne ut hvordan Sykehuset Innlandet kan ta ned driften med så mye som 300 millioner kroner innen 2016.

Hun opplyste da at hun blant annet utreder en modell med ett allsidig sykehus i hvert fylke.

I modellen med ett allsidig sykehus i hvert fylke er det tenkt at de andre sykehusene skal utføre oppgaver som ikke behøver å legges til allsidige sykehus, for eksempel en rekke utredninger og planlagte operasjoner og behandlinger.

Mandag kveld la Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen fram den blåblå regjeringserklæringen, og der står det at den nye regjeringen vil stoppe nedleggelser av akutt- og fødetilbud, som ikke er begrunnet med pasientsikkerhet og kvalitet, fram til den varslede nasjonal helse- og sykehusplan er behandlet.

Ingen slike forslag

Administrerende direktør Morten Lang-Ree i påpeker overfor Østlendingen at Sykehuset Innlandet per dato ikke har foreslått å legge ned noen av dagens akutt- og fødetilbud.

– Det er vel ikke helt utenkelig at et forslag om å legge ned føde- eller akuttilbud kunne komme i forbindelse med spareplanene som nå utarbeides?

– Det vi gjennomfører, skal ikke være i strid med de overordnede signalene vi får, sier Lang-Ree og bekrefter at når den nye regjeringen bestemmer at det ikke skal legges ned akutt- og fødetilbud før nasjonal helse- og sykehusplan er behandlet, så vil ikke det bli foreslått noe slikt i Sykehuset Innlandet heller.

Utfordringer likevel

– Vi må likevel håndtere de økonomiske utfordringene vi har. Det skal vi gjøre på en ansvarlig måte. Vi er opptatt av å sikre et faglig forsvarlig og godt tilbud til pasientene våre innenfor de økonomiske rammene vi har. Det er derfor spareprosessen nå blir ledet av fagdirektøren vår, påpeker Lang-Ree.

Artikkeltags