Vil ha Trygve Magnus som ny Sp-leder

SP'S BESTE KORT: Fylkesleder Aasa Gjestvang mener avtroppende landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum er Sps fremste kort framover.

SP'S BESTE KORT: Fylkesleder Aasa Gjestvang mener avtroppende landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum er Sps fremste kort framover. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Leder i Hedmark Sp, Aasa Gjestvang mener Trygve Magnus Slagsvold Vedum har båret hele valgkampen for Sp. – Trygve bør overta som Sp-leder etter Liv Signe Navarsete.

DEL

Aasa Gjestvang er lettet og glad for at avtroppende landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum klarte å sikre det utsatte Sp-mandatet i Hedmark.

– Trygve har gjort en fabelaktig valgkamp; han har vært Sps beste kort i valgkampen, han har vunnet debatter – ikke bare i Hedmark, men også på landsplan. Han har langt på veg båret Sps valgkamp på egne skuldre, sier Aasa Gjestvang.

Hvor ble du av Liv Signe?

Hun etterlyser engasjementet fra resten av partiledelsen. Sps fylkesleder i Hedmark etterspør også mer tydelighet fra partileder Liv Signe Navarsete.

– Vi må erkjenne at Trygve er den som har klart seg best i tv-debattene. Det er han som har stått bak de viktigste politiske utspillene. Og det er han som har klart å skape oppmerksomhet og begeistring, også utenfor egne rekker.

– Mener du Liv Signe Navarsete har sviktet i valgkampen?

– Nei, men hun og andre i ledelsen har ikke klart å tydeliggjøre Sps gode politikk like klart som Trygve. Han har vært vårt beste kort i valgkampen, han er også den som i mine øyne er best egnet til å bre ut Sps politikk utover våre kjernesaker som landbruk, distrikt og samferdsel.

Nye impulser

– Mener du at Liv Signe Navarsete bør trekke seg som leder i Senterpartiet?

– Nei, hun fikk oppslutning fra et nærmest enstemmig landsmøte i vår. Hun har tillit i partiet, men hun bør reflektere over egen innsats og vurdere sin egen stilling. Men om to år er tiden moden for et skifte.

– Mister ikke Liv Signe Navarsete autoritet hvis hun skal sitte på oppsigelse i to år?

– Nei, også Erna Solberg har opplevd opp- og nedturer. Men Liv Signe har sittet lenge som leder. Sp må blankpusse egen politikk og trenger nye impulser i opposisjon. I dette arbeidet må Trygve få en helt sentral rolle.

– Men han er jo allerede nestleder og har alle muligheter til påvirkning?

– Det er riktig. Men det er også viktig at Sp har en tydelig leder som klarer å engasjere nye grupper. Sannheten er at Sp har gått tilbake på landsbasis, og at vi i Hedmark ser ut til å ha nådd toppen av det vi klarer å få ut – til tross for tidenes valgkamp. Da må alarmklokkene ringe. Det er ikke nok å sitte i opposisjon. Sp må vokse.

– Hvorfor bør Trygve få mer innflytelse for så å overta om to år?

– Fordi han har vokst veldig gjennom jobben som landbruksminister. Han sprer glede og entusiasme rundt seg. Og han har bred oppslutning i hele partiet. Trygve evner å kommunisere vår politikk. Han er uredd, flink med folk, har gode samarbeidsevner og takler mediene. Han kan også være en boksåpner inn i nye politikkområder som Sp bør få et eierskap til.

Skolepolitikk

– Hvilke områder tenker du på?

– Vi er som kjent god på våre kjernesaker som mat, landbruk, distrikt og samferdsel. Men det er ikke nok. Vi må bli mer moderne, og finne nye og bedre løsninger i skjæringspunktet mellom distrikt og byer. Ikke minst må Sp tørre å tenke nytt i skolepolitikken.

– På hvilken måte?

– Gode skoler og god utdanning er forutsetningen for at flere skal kunne leve det gode liv i distriktene. Distriktene utvikles gjennom kompetente innbyggere. Gjennom den kan vi få flere kompetansearbeidsplasser ut i Distrikts-Norge. Vi må ta grep for å heve kompetansen på skolene i distriktene.

– Du har tidligere skapt intern strid i Sp ved at du ikke går av vegen for å legge ned grendeskoler for å oppnå bedre læringsmiljøer?

– Lokale forhold får avgjøre skolestrukturen. Det som er viktig er at Sp klarer å sette dagsorden i skolepolitikken, og at vi får til gode læringsmiljøer. Vi må framstå som et bredere parti enn vi er i dag. Det moderne mennesket som også bor i distriktene ønsker både å leve det gode liv på landet og nyte de urbane mulighetene i byene. Med sitt vinnende vesen vil Trygve kunne åpne Sp inn mot nye velgergrupper.

Opp i landsstyret

Aasa Gjestvang vil ta opp disse tankene når landsstyret i Sp møtes til valgoppsummering om knapt en måned.

– Sp har oppnådd mye gjennom åtte krevende år i regjering. Nå må vi bruke tiden til å finne vegen videre.

– Har du støtte fra andre fylkeslag i Senterpartiet?

– Mange er blitt imponert over Trygves innsats og evne til kommunikasjon. Vi er alle opptatt av å løfte Sp videre.

Venstre+KrF+Sp?

– Bør Sp søke samarbeid med Venstre og KrF igjen?

– Akkurat nå er skillene veldig klare. Men jeg merker meg at KrF i Hedmark rekker ut en utstrakt hånd. Sp har tradisjon på å samarbeide med andre. De siste åtte årene har også gitt oss nærhet til Ap, sier Aasa Gjestvang.

PS: Gjestvang understreker at hennes utspill ikke er drøftet med fylkesstyret i Hedmark Sp.

Artikkeltags