Etter flere år med drømmer, planer og tregt byråkrati, får familien Johansen/Skjærstad endelig realisert prosjektet rett innafor svenskegrensa mot Trysil. Med på laget har de Niels Wiig fra Moss, som har bygget opp, drevet og eid kjøpesenter i mange år, og er en ringrev på området.

Fire innbyggere

– Det bor fire på Långflon, og to av dem er over 80. Hvorfor skal vi bygge kjøpesenter her? spurte Wiig retorisk på pressekonferansen i går. Han hadde selvsagt et svar:
– Det omsettes for 100 millioner kroner i året, og omtrent 120.000 mennesker handler her. Og det har en unik beliggenhet, for det finnes ingen konkurrenter i mils omkrets, fortsatte han.

På vegne av eierne presenterte han planene for Destinasjon Långflon, som ikke bare skal by på mange butikker, men overnatting og opplevelser i form av jakt, fiske og annet for hele familien.

Starter byggingen nå

Det er Peab som skal bygge, og de starter i løpet av de neste to ukene. Senteret skal bygges et par hundre meter lenger inn i Sverige, og på den andre siden av vegen i forhold til dagens butikk. Den første byggeetappen blir på 7.800 kvadratmeter. Disse arealene er allerede fylt av åtte leietakere.

Etappe to avventes til resten av leietakerne er på plass. Første del skal være klart for åpning 1. august 2014. Selve byggekostnaden blir mellom 180 og 190 millioner kroner. Medregnet leietakernes investeringer, regner Wiig med at det koster mellom 230 og 250 millioner, og at det blir mellom 150 og 200 arbeidsplasser.

Har tatt tid

I mai 2004 overtok Torunn Johansen, Kjell Skjærstad og sønnene Morten Johansen og Stian Skjærstad Johansen butikken. Planene om å utvide kom allerede i 2007, og i 2009 kjøpte de eiendommen det nye kjøpesenteret skal bygges på. Det har vært strid rundt planene. Særlig norske myndigheter har vært imot. For fire måneder siden kom Wiig på banen. Da ble det fart på sakene.
– Jeg møtte Morten helt tilfeldig for fire måneder siden, så vi etablerte noen selskaper, og her står vi, sa Wiig.

Eierskapet består av fire grupper, og familien Johansen/Skjærstad er den ene. De skal drive den nye matbutikken på 3.500 kvadratmeter.
– Dette er helt herlig. Denne dagen har vi sett fram til. Motgangen og det negative har bare trigget oss til å fortsette, sier Torunn Johansen.

Hun forteller at de har fått svært gode tilbakemeldinger på planene, men at noen kunder også synes det er litt trist at den gamle butikken forsvinner.
– Den er både for liten og for gammel. Men vi skal beholde litt av konseptet i den nye butikken, så folk skal kunne kjenne seg igjen, lover hun.