– Vi mister 110-sentralen

Digitalt: Brannsjef Nils-Erik Haagenrud tar i bruk det nye digitale nødnettet ved 110-sentralen i Elverum i februar i fjor. Det kan fort havne et annet sted. Begge Foto: Nils Henning Vespestad

Digitalt: Brannsjef Nils-Erik Haagenrud tar i bruk det nye digitale nødnettet ved 110-sentralen i Elverum i februar i fjor. Det kan fort havne et annet sted. Begge Foto: Nils Henning Vespestad Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

For snaue to år siden ble nødmeldetjenesten i Hedmark og Oppland samlet til én sentral i Elverum. Nå regner brannsjef Nils-Erik Haagenrud med at sentralen forsvinner igjen.

DEL

Det står i proposisjonen om politireformen at politikammer og 110-sentralen i det nye politidistriktet skal være samlokalisert, sier Haagenrud.

– Enten må politiet i Hedmark og Oppland lokaliseres til Elverum, eller så må vi regne med at sentralen forsvinner i løpet av noen år. Det ser ikke ut til at noen vil jobbe for å få politikammeret hit, så det siste er nok mest realistisk, sier Haagenrud.

Lettvint

I går ble saken diskutert i styremøte for Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen. Verken styret eller brannsjefen er spesielt imponert over utredningsarbeidet som er gjort i forkant av proposisjonen.

Les også: Gjøvik gir Elverum kamp om 110-sentralen

– Kommunene i Hedmark og Oppland eier 110-sentralen, med Elverum som vertskommune, Staten eier politidistriktene. Det er ikke foretatt en eneste utredning om hva det vil si å overføre dette ansvaret fra én forvaltningsenhet til en annen, for ansatte, for kommunene og Staten, sier Haagenrud.

– Det er heller ikke utredet hvilke økonomiske konsekvenser en slik overdragelse vil få for de kommunene som la til rette for at det nye digitale nødnettet ble innført for et år siden. I proposisjonen står det at det skal legges til rette for at AMK-sentralene også skal inn sammen med 110-sentralen. Jeg har lenge tatt til orde for ett felles nødnummer for alle nødetatene, men da må det konsekvensutredes. Forslaget har for mange uklarheter og virker for lettvint. Det hadde vært mye bedre å ta skrittet helt ut, fortsetter Haagenrud.

Service for kommunen

Men han regner ikke med at 110-sentralen forsvinner med det første.

– Ikke noe politikammer er stort nok i dag til å romme sentralene og det nye politidistriktet. Mer må utredes, og lokaler må klargjøres, sier Haagenrud.

Han mener Hamar peker seg ut som det nye senteret.

Les også: Elverum får 110-sentralen

– Det skal mye til å komme forbi Hamar, som også har Eidsivating lagmannsrett, sier Haagenrud.

Service og alarmer

Når flyttingen blir realitet vil det også få andre konsekvenser enn tap av 16 arbeidsplasser for Elverum kommune.

– Vi utfører en del serviceoppdrag i vertskommunen. Blant annet overvåker vi trygghetsalarmene, og har røykvarslere hos brukere i hjemmebasert omsorg koblet direkte til oss. Det kan neppe flyttes med 110-sentralen når den forsinner, sier brannsjef Nils-Erik Haagenrud.

Han regner med at de 16 ansatte får følge med på lasset når sentralen flyttes, og presiserer at brannberedskapen i Midt-Hedmark ikke blir skadelidende om sentralen forsvinner til en annen vertskommune.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken