Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha større skoler

Artikkelen er over 11 år gammel

Rektor ved Nybergsund skole, Rita Mariann Sætre, mener det er for få elever ved skolen, og ønsker oppriktig å bli en del av en større skoleenhet. – Lytt til hva ungene selv ønsker, sier Sætre, som mener barna må få et ord med i laget om sin egen skolesituasjon.

– Jeg ser mange fordeler ved å bli en del av en større skoleenhet. Jeg er helt overbevist om at ungene også synes det er greit å komme til et større miljø. Beliggenheten overlater jeg til våre politikere å finne ut av, sier nybergsundrektoren.

Hva vil elevene?

Rita Mariann Sætre har fulgt skoledebatten på nært hold.
– Nå er tiden inne for oss som kjenner elevenes hverdag ut fra et pedagogisk standpunkt å komme med våre betraktninger i saken, sier hun, og mener debatten har vært noe ensidig fram til nå.
Nybergsundrektoren etterlyser elevenes egen stemme i skolestrukturdebatten, da det først og fremst er den enkelte elevs læringssituasjon denne handler om.
– La barna få komme til orde. Jeg vet at mange av dem ønsker flere å jobbe sammen med. Det er viktig å ha mange å sosialisere seg med, sier Rita Mariann Sætre.
Som eksempel nevner hun ei jente som har vært den eneste på sitt klassetrinn i sju år, og blir sett på som ei slags tante av de andre, mindre elevene.
– Slik skal det ikke være, påpeker Sætre.

Vellykket flytting

Nybergsundrektoren trekker også fram et eksempel fra Engerdal, hvor en familie i Elgå har valgt å høre på ønskene fra sine barn om å få flere venner og flyttet dem fra grendeskolen i Elgå og over på Engerdal barne- og ungdomsskole i Engerdalssetra.
– I dag sitter de på buss 53 kilometer hver veg noe som tar 1 time og ti minutter morgen og ettermiddag. De stortrives. Dette må vi ta lærdom av, sier Rita Mariann Sætre, som mener at unger forholder seg til situasjonen slik den er, der og da.

Må skape liv selv

Sætre håper at politikerne gjør et endelig og framtidsrettet vedtak, hvor enden på visa blir færre og større skoleenheter i Trysil kommune.
Nybergsundrektoren ønsker seg en skole med et elevtall på 80 - 90 elever, som vil gi en fulldelt skole og gunstige klassestørrelser.
– Med en slik skolestørrelse vil vi få god mulighet til å få sammensatt et personale som har nødvendig variasjon i kompetanse, tror hun.
Tilpassede Sfo-tilbud og verdifull forening av erfaringer i lærerkollegiet er også viktig på hennes vektskål.
- Mange argumenterer med at de små grendesamfunnene i Trysil vil dø ut, i takt med nedleggelse av grendeskoler. Hva tror du om det?
- Jeg kan ikke forstå at dette kan være et argument, for det er da ikke skolen som skal opprettholde lokalsamfunnet. Det er da liv i Tørberget og Vestby selv om de ikke lengre har grendeskoler. Det er helt opp til menneskene som bor i utkantgrendene, å skape aktivitet, sier Rita Mariann Sætre.

Til elevenes beste

Rektoren ved Nybergsund skole håper på at den vanskelige skolestrukturdebatten ikke vil føre til et varig konfliktforhold grendene i mellom.
– Når avgjørelsen er tatt, må vi møtes i et forpliktende samarbeid som er til beste for dem hele denne saken dreier seg om. Nemlig den enkelte elev. Selv om vi har vårt uenige da debatten raste, må vi gå videre mot en felles målsetting og med oppriktig v ilje til å lykkes, sier Rita Mariann Sætre, som håper på at flere av grendeskolene nedlegges, til det beste for elevene.

Kommentarer til denne saken