Lørdag fortalte Østlendingen at Elverum tar mål av seg til å bli sykkelbyen i Hedmark.

Hvem av hedmarksbyene Hamar, Elverum og Kongsvinger som får tittelen sykkelby, avgjøres av fylkesrådet 7. september.

Byen som velges ut vil, over en fireårsperiode, motta tolv millioner kroner. Pengene skal tas fra handlingsprogrammet for fylkesveger i Hedmark.

– Det er oppsiktsvekkende at pengene tas fra nettopp fylkesvegene. Ingen partier er imot å anlegge sykkelveger og på den måten legge til rette for økt bruk av sykkel. Når man i Hamar går inn for å anlegge færre parkeringsplasser til bil, legger man ikke til rette for bruk av sykkel. Da tvinger man folk til det, hevder Johnsen.

Han oppfatter det som provoserende at fylkesrådet nå går inn for «å premiere den byen som gjør seg selv mest mulig bilfiendtlig».

– Det er ikke noe tema å bruke sykkel dersom man skal inn til byen for å handle. Dersom man sykler rekker man ikke over alt man skal. For ikke å snakke om vinterstid. Jeg kan ikke sykle fra Brumunddal hvor jeg bor og inn til Hamar vinterstid.

Han mener fylkesrådets politikk er helt feilslått på dette området.

– Det er helt greit å ønske at folk skal sykle mer i hverdagen. Da må man imidlertid legge til rette for at folk skal kunne sykle mer, ikke bare tvinge folk gjennom å gjøre byene utilgjengelige for biltrafikk, sier han.

Se Østlendingens valgbarometer her.