Gunnar A. Gundersens utspill i Østlendingen i går om at skolen er for kjønnsdelt og i for stor grad tilpasset jenter, ble det store samtaleemnet ved lærerbordene på Hanstad i går.

Ikke minst ble spissformuleringen om at kvinnelige lærere ikke forstår gutter like godt som mannlige lærere heftig debattert.

– Dette er bare tull. Hver dag gjør vi alt vi kan for å forstå barnet – uavhengig av hvilket kjønn det er, sier Gun Norstrøm, lærer på barnetrinnet ved Hanstad barne- og ungdomsskole.

Hun har ingenting imot at skole og skoleresultater blir diskutert, men hun føler at Gundersen bommer med sine spissformuleringer.

– Vi må ikke glemme at elevene kommer til skolen med ulike erfaringer hjemmefra. I tillegg er det kulturforskjeller på gutter og jenter. Gutter blir rost for å løpe raskt, hoppe langt, klatre i trær, være robuste i idrett og aktivitet, mens jenter blir verdsatt for andre egenskaper – og som kan gjøre dem mer motivert for innsats på skolen gjennom flittighet og selvstendighet, sier Gun Norstrøm.

Ungdomsskolelærer Line Kristiansen avviser ikke alle poengene til Høyre-politiker Gunnar A. Gundersen – selv om hun syns han er for spissformulert.

BAKGRUNN: – Kvinnelige lærere forstår ikke gutter

– Dagens skole et for teoretisk rettet. Lærerplanene med kunnskapsløftet tar for lite hensyn til praktisk innretting på undervisningen. Med 25–30 elever i klassen er det vanskelig å få til en variert undervisning som favner alle elevene. Mer ressurser i skolen er viktig for å få til bedre resultater. Også jenter har behov for mer praktisk undervisning selv om de er mer tilpasningsdyktig til teoretisk undervisning. Det er ikke bare guttene som sliter når skolehverdagen blir for teoretisk, sier Line Kristiansen, som også er stedlig tillitsvalgt.

– Vi har ingenting imot flere mannlige lærere. Men det blir feil å angripe kvinnelige lærere. Vi er opptatt av å gi god undervisning til begge kjønn.

LES OGSÅ: – Dyktige lærere viktigst