Nytt boligfelt i Søndre Elverum: Ti boliger i første omgang, og 30 til på litt sikt

Reguleringen er unnagjort og utbygging står for tur. Første del av et nytt boligfelt på Kvithammarberget i Søndre Elverum er nå på markedet.