(Hamar Dagblad)

Et hodekamera med avanserte funksjoner og to-veis-kommunikasjon mellom ambulansearbeider og lege skal sørge for at det tas raskere og bedre beslutninger før pasienten når sykehuset.

- Må ut i Skandinavia

– Innovasjonen er så bra at dette bare må ut i landet og ut i resten av Skandinavia, sier Kristil Erla Håland.

Hun står bak selskapet Jodapro AS, som nå er blitt en inkubatorbedrift hos Klosser Innovasjon.

Selv om hun er bosatt i Asker er firmaet nylig registrert i Hamar.

– Det er en innovasjon initiert av Sykehuset Innlandet, så det er naturlig at vi får adresse og tilhørighet i Hamar når dette selskapet skal bygges opp og vi etter hvert skal ansette flinke folk til å bringe oss videre, forklarer Håland.

Det dreier seg om såkalte prehospitale tjenester, og en helt spesiell videoløsning.

– Vi har laget videoløsning til et hodemontert videosystem, et kamera som plasseres på hodet til ambulansepersonell. Ved hjelp av dette kameraet kan man kobles opp til legestøtte, slik at pasienten får riktig behandling og man på et tidligst mulig stadium kan ta avgjørelsen om hvilket sykehus pasienten skal sendes. For å vurdere hva som skal gjøres trengs det nemlig noen ganger støtte fra noen som kan se pasienten sammen med ambulansearbeideren på video.

Hodekameraet er stemmestyrt slik at ambulansearbeideren har hendene fri til å jobbe med pasienten.

- Vi bruker et produkt fra USA som er laget for industrien, men vi fant ut at det kunne brukes i helse også.

Utstyret består av et kamera, et hodesett og en skjerm som ambulansearbeideren har under øyet sitt:

– Kameraet er egentlig en avansert PC som ambulansearbeideren har på hodet. Han/hun kan både se og høre legen på den andre siden, eller han/hun kan få presentert innhold på skjermen. For eksempel en prosedyre for livredning eller smertebehandling.

– Og man kan få rask svar om for eksempel en pasient skal kjøres til Gjøvik, Lillehammer eller rett til Oslo.

– Hvordan får ambulansen funnet fram til rett lege på øret?

– Det er en vurdering ambulansen må ta. Men Sykehuset Innlandet har laget et katalog, og ambulansen kan velge om man skal kobles opp til AMK, legevakta i nærområdet eller det kan være at han kobles til hjerneslagvakta på Lillehammer eller til en anestesilege et tredje sted.

– Her ligger det mange muligheter i systemet i framtiden, sier Håland.

Testet i tre ambulanser

Digital samhandling er satsingsområde for Sykehuset Innlandet, og man håper å lansere tjenesten også i enklere versjoner på nettbrett og smarttelefoner.

Hun understreker at systemet ikke er ferdigutviklet ennå, selv om man har gode piloter og prototyper

Men tre ambulanser i Gjøvik, Dokka og Koppang har tatt i bruk utstyret, og alle har høstet svært gode erfaringer.

– Det har blitt forsket mye rundt dette systemet, og man har funnet at det er lurt. Vi tenker at innovasjonen er så bra at den må ut raskt. Vi håper å få til løsninger for alle de vel 50 ambulansene til Sykehuset Innlandet, og så skal det videre ut til landets 500 ambulanser før vi vender blikket ut i Skandinavia, sier Håland.

– Men vi starter opp i Innlandet.