Gå til sidens hovedinnhold

Nytt legesenter i Løten

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Min dag starter alltid med flere kopper kaffe og avislesing. Dette gir dagen en behagelig start, men her forleden fikk jeg kaffen i vrangstrupen, for hva leste jeg? Jo, Løten kommune skal kjøpe noen seksjoner i Løiten Meieri for 60 mill. kroner! Her har avisutgavene ellers vært preget av oppslag om at dyktige ledere i kommunen har sluttet pga. stor arbeidsbelastning og mangel på ressurser. Politikerne har ikke kunnet gjøre noe med dette, fordi kommuneøkonomien har vært for dårlig. Men hva skjer nå? Jo, plutselig har kommunen råd til å kjøpe deler av et gammelt bygg for 60 mill. kroner, og det uten på forhånd å undersøke om dette er en riktig markedspris.

Jeg har aldri pleid å blande meg bort i lokalpolitiske saker, men nå følte jeg at jeg bare måtte. Det er tross alt skatteyternes penger som brukes. Meieribygget har sin plass i Løten sentrum, men det er feil at kommunen skal gå inn på eiersiden og drifte bygget. Nåværende eier er en rik og stor utbygger. Han bør sette hele bygget i stand slik at det blir til gagn for Løtens innbyggere. Dette gjelder også for andre bygg som han eier i kommunen. En kommune som fra før sliter med å få endene til å møtes, bør ikke ta på seg denne oppgaven.

Omsetning av fast eiendom faller utenfor merverdiavgiftsloven, dvs. at det aldri skal beregnes moms ved salg av fast eiendom. Jeg ser at i kommunens vurderinger i saken, er det likevel foretatt en momskompensasjon på 6 millioner kroner ved kjøp av eiendommen, og prisen på den delen av bygget som er tilbudt kommunen, er derfor satt til 54 millioner kroner. Jeg kjenner ikke noe til reglene omkring momskompensasjon i det offentlige, men finner dette merkelig. Det virker som om dette er et kjøp basert på en kravspesifikasjon. Hvis denne delen gjelder oppussing til legesenter, må vel dette falle inn under reglene for offentlige anskaffelser?

Bygget kan leies for 4.725.000 per år. Per kvadratmeter gir dette beløpet en leie på nærmere kr. 4 000, som er over det dobbelte av det som leier ligger på her i området i dag. For dagens legekontorer i «samvirkelagsbygget» betales det en leie på kr. 1 687 per m2. Dette tilsvarer omtrent den samme prisen som tas i leie for et nybygd legesenter som jeg kjenner til. Ut fra en normal husleie burde etter mitt skjønn en kjøpspris i hvert fall ikke overstige 40 millioner kroner.

I vurderingen som kommunen har gjort, er byggets økonomiske levetid satt til 40 år. Det som jeg ikke kan se er hensyntatt, er at man i disse 40 årene har vedlikeholdskostnader. Nå er det nokså vanlig at kommuner er sløve med å vedlikeholde sine bygg, men å ikke ha vedlikehold på dem i løpet av 40 år synes noe drøyt.

I dette tilfellet er Løten kommune i ferd med å inngå en eksklusiv avtale med en enkelt utbygger. Dette har medført at både leiebeløp og kjøpesum har blitt altfor høye. Som nevnt mener jeg at kjøpesummen burde ligge på maks. 40 millioner. For å underbygge det, tok jeg kontakt med en utbygger, som har meget lang erfaring. Han mente at han kanskje kunne klare å bygge et legesenter for Løten kommune, på samme størrelse som det kommunen har fått tilbud på, for godt under 40 millioner kroner. Dette ville bli mye mer funksjonelt som legesenter enn det som vil bli tilfellet med det gamle meieriet.

Hvorfor har ordføreren fått slikt hastverk i denne saken? Er det noen forhold her som ikke tåler offentlighetens lys? I vurderingen som er gitt, hevdes det at det ikke foreligger sentrumsnære tomter. Ifølge kommentarer på sosiale medier og aviser er flere tomtealternativer nevnt. Kommunen har selv en tomt på Sentralen, og allmenningsbestyreren har sagt at også allmenningen har en sentrumsnær tomt. Vi har jo også fått så fin undergang til denne siden av jernbanen. Den bør jo benyttes mer.

Andre utbyggere bør få delta i prosessen. Kanskje kan vi da ende opp med en halvering av kjøpesummen. Jeg mener derfor kommunestyret bør ha en offentlig anbudsinnbydelse, og gi utbyggere tid til kommunestyremøtet den 23. juni med å komme med tilbud.

Kommentarer til denne saken