Endeløs sykehusdiskusjon med dårlige kompromisser og lang tid med et bunnløst pengesluk har vært en tilsynelatende slepphendt prosess. Når brede samfunnshensyn skal legges til grunn før endelig vedtak om sykehusstruktur i Innlandet fattes, bør regjeringen med Støre, Kjerkol og Vedum i spissen lytte til en lillehamring!

Gaute Brochmann er forfatter, arkitekt og fast skribent om arkitektur og byutvikling i Morgenbladet. Han har flere ganger i sine innlegg omtalt sykehussaken innsiktsfullt. Det vil være synd om ikke flere lyttet til han.

Han skriver blant annet om det eksisterende sykehuset i Haugesund som har løst mye med et tilbygg og rehabilitering. Her beskriver han hvordan nye bygg kun oppleves som nye en kort periode, og at det å bygge nytt ikke er samfunnsmessig bærekraftig. Spesielt ikke i den tiden vi lever i nå. Han hevder at i Haugesund fremstår valgene som gode hva angår det helsefaglige, byutvikling og på bærekraft.

I et annet innlegg trekker Brochmann fram nytt storsykehus i Østfold som ble ferdigstilt i 2015. Dette er «lokalisert til en flekk på kartet som kalles Kalnes». I dette innlegget trekker han krystallklare paralleller til lokaliseringskampen som vi ser utspiller seg i Innlandet nå, og han er ikke nådig:

«Sett i lys av denne erfaringen og det vi i dag vet om behovet for utvikling av et bærekraftig samfunn, er det forstemmende at man nå styrer mot en lignende løsning i Innlandet. Ved helt eller delvis å avvikle lokalsykehusene i Mjøsbyene, fratar man dem ikke bare de største arbeidsplassene deres og nærheten til viktige helsetjenester, man skusler også bort en enestående mulighet til å bruke store, statlige investeringer som strategisk insentiv for å fremme vekst og utvikling i et område av landet der pilene i lengre tid har pekt nedover. Potensialet for stedsutvikling kastes bort på et jorde utenfor det nest største tettstedet i Ringsaker, der kommunesenteret Brumunddal også ligger 20 minutter unna med bil».

Det eneste positive er at et endelig vedtak for sykehusstruktur fortsatt er noenlunde i det blå. Til nå har det ærverdige sykehuset i Elverum blitt behandlet på en dypt urettferdig måte. Det vil være en krise for hele regionen, ikke bare helse- og beredskapsmessig, men også med tanke på lokalsamfunnet med arbeidsplasser, Forsvarets massive tilstedeværelse og sykepleierutdanningen og de ringvirkninger dette vil ha for et stort geografisk område dersom Elverum kun ender opp med elektivt sykehus. Vi får håper Støre, Kjerkol og Vedum evner å se utviklingen av lokalsykehusene i Innlandet til vinning for det helhetlige perspektivet.