(Hamar Dagblad)

Frafallet i idretten er stort. Halvparten av 12 år gamle fotballspillere vil ha sluttet når de er 15. I tillegg er inaktiviteten blant eldre høy. Furnes Fotballklubb har i samarbeid med Lions Club Furnes startet ny satsing mot nettopp disse gruppene.

Styreleder og fair play ansvarlig i Furnes fotball, Vegard Engebretsen og Tom Helgesen, har sammen med Morten Lie Andersen, styremedlem i Lions Club Furnes, funnet fram til et nytt samarbeid.

Idretten har samfunnsansvar

De har observert at de har et stort anlegg som ikke blir disponert nok. Derfor ville de skape et tilbud som tar i bruk anlegget og bidrar til nærområdet.

– Vi vil framstå som mer enn å bare banke baller i mål. Idretten har et stort samfunnsansvar, sier Helgesen.

Fair play står sentralt i Furnes fotball, og klubben har tidligere blitt kåret til fair play-klubb.

Fair play

- Fair play er et samlebegrep for verdiarbeid i norsk fotball.

- Fair play er normer som skal prege aktivitet på alle nivåer. Det innebærer herunder respekt for, og etterlevelse av, gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett både innenfor og utenfor banen.

- Normene innebærer gjensidig respekt for medspillere, motspillere, dommere, trenere, foreldre og publikum.

Kilde: fotball.no

Mindre aktivitet

– Vi ser økende inaktivitet på ungdom og alenesitting hos eldre, sier Helgesen, og fortsetter:

– Mange slutter i fotball og idretten. Det blir litt for mye treninger og litt for alvorlig. Vi vil legge til rette for noe annerledes og med andre regler, sier han.

De har nå planlagt konseptet «Fairball» for ungdom, der man spiller en kreativ versjon av fotball. Det er et uformelt spill med andre regler, mer musikk og kortere kamper.

Konseptet rettet mot eldre innebærer gågrupper og fotballboccia.

– Disse gruppene har vi god erfaring med fra tidligere og derfor er det lettere å gjennomføre, sier Helgesen

– Det er fint å få med ungdommen, som ikke har noe aktivt å gå til, poengterer Engebretsen.

– Vi jobber for å skape trygghet for alle sier han.

De ønsker også å utvide tilbudet til andre grupper slik som innvandrere og rullestolbrukere, også kalt Funkis IL.

Samarbeider med Lions Club Furnes

De nye satsingene skjer i samarbeid med Lions Club Furnes. Samarbeidet kan spores tilbake mange år. Lions Club støtter prosjektene økonomisk.

– Vi vil lage tilbud for grupper som ikke er aktive og ikke har noe tilbud, sier Andersen, og legger til:

– Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne, sier han.

Lions Club Furnes har en del arbeid knyttet opp mot eldre, men ønsker også å satse på andre målgrupper.

– Vi er kjent hos den eldre garde og vil ha mer fokus på det barn og unge setter pris på. Vi vil være med på å bygge opp samfunnet vi og, avslutter Andersen.