Også dette huset på Elverum stasjon står for fall

ISHUSET: Det gamle ishuset på Elverum stasjon skal rives.

ISHUSET: Det gamle ishuset på Elverum stasjon skal rives. Foto:

Nylig ble den store lagerbygningen i tre på stasjonsområdet i Elverum revet. Nå vil Bane NOR Eiendom også rive det såkalte ishuset.

DEL

Bane NOR Eiendom er i ferd med å rydde opp i bygningsmassen på stasjonsområdet i Elverum. Den gamle lagerbygningen i tre i utkanten av stasjonsområdet ble nylig knust til pinneved og fjernet. Bygningen var gammel og i dårlig stand. Den var ikke i bruk lenger, og det er ingen planer om å bygge noe nytt der den sto.

En annen bygning som er så godt som falleferdig, er det gamle ishuset. Det ligger helt inntil sporene på stasjonen.

Trym Bygg og Anlegg har fått i oppdrag fra Bane NOR Eiendom å søke om riving av ishuset. Rivingssøknaden foreligger nå i Elverum kommune.

Bygningen er brukt som lager, men den er i dårlig stand, og det er ønskelig at den rives på grunn av nærheten til sporet.

Elverum kommune har bedt Innlandet fylkeskommune om en uttalelse til om bygningen har regional eller nasjonal interesse. Har den ikke den, er den historie.

Artikkeltags