Den nye vegen åpner 30. juli, og 3. august klokka 10.00 er det meningen at bompengeinnkrevingen både på nyvegen og gamlevegen skal begynne.

Hver passering i bommen på den nye motorvegen mellom Løten og Elverum vil koste 43 kroner for lette kjøretøy. På gamlevegen blir taksten 32 kroner. Bruk av brikke vil gi 20 prosent rabatt på disse takstene. Bommen blir stående på grensa mellom Løten og Elverum.

Takstvedtaket ble sendt fra Vegdirektoratet til bompengeselskapet Vegfinans onsdag 17. juni, samme dag som Elverum formannskap behandlet saken. Løten-politikerne gjorde sitt vedtak 24. juni, uvitende om at direktoratet hadde avgjort saken sju dager tidligere.

Elverum følger opp

Løten kommune har allerede klaget på takstvedtaket. Nå følger Elverum kommune etter. Den formelle klagen blir sendt inn til Samferdselsdepartementet før fristen utløper førstkommende mandag.

Fungerende ordfører Eldri Svisdal (SV) opplyser at klagen fra Elverum kommune vil bli nokså lik klagen fra Løten kommune.

I sin klage stiller Løten kommune seg uforstående til at milliardbesparelsen på vegprosjektet ikke kommer trafikantene på strekningen til gode. Løten kommune har derfor bedt om at takst- og rabattsystemet behandles på nytt innenfor forutsetningen om en 40/60-fordeling mellom stat og bilister, og at lokale styresmakter i de berørte kommunene involveres før bompengeinnkrevingen tar til.

Svisdal opplyser til Østlendingen at dette også blir viktige argumenter i Elverum kommunes klage.

Ingen avklaring

Fylkestinget i Innlandet fylkeskommune vedtok i april en anbefaling om at det skal være gratis å kjøre på gamlevegen til nyttår, samt at det skal være et bompengetak på 40 passeringer i måneden for innbyggerne i de to kommunene.

Denne anbefalingen har ikke Samferdselsdepartementet tatt stilling til ennå.