Det er ikke bare å skru på en bryter og vende tilbake til livet som det var før koronaen tok styringa over livene våre. To år med restriksjoner i kjølvannet av koronapandemien med lavere tempo, nye vaner og andre rutiner preger oss fortsatt. Vi jobbet annerledes, ferierte annerledes og hverdagen var snudd på hodet. Men det er aldri så galt at det ikke er godt for noe; pandemien tvang fram nye digitale løsninger og plattformer som gjør oss både mer effektive og ikke minst fleksible i jobbhverdagen. Vi ble også tvunget til å tilbringe det meste av tida hjemme og i mindre kohorter, gjerne med våre aller nærmeste. Kanskje kom vi nærmere hverandre, oppdaget nye sider og fant andre aktiviteter sammen som vi trivdes godt med.

Det er mange som merker at alt ikke er som før. Frivillige lag og foreninger, idretten, kulturlivet og utelivet merker godt at koronaen fortsatt preger oss. Rekruttering er vanskelig og publikum svikter. For eksempel mistet Norges idrettsforbund over 16 prosent av medlemmene sine, eller over 24.000 personer, bare i løpet av det første året med korona. Reiselivet sliter med å finne tilbake, særlig de som er avhengige av det utenlandske markedet. Det vil ta lang tid å få opp igjen aktiviteten og inntjeninga før pandemien.

Breddeidrett, frivillighet, uteliv og kulturopplevelser er avgjørende bærebjelker i vårt velferdssamfunn

Øystein Sunde forteller at kampen om konsert-publikummet også er skjerpet. Færre tar seg ut for å oppleve konserter og forestillinger. Sunde forklarer halvfulle forestillinger med at vi har lagt til seg litt andre vaner. Folk bruker mer tid på Netflix samtidig som tilbudet er doblet på grunn av alle avlyste konserter som skal gjennomføres, forklarer den 75 år gamle artisten. Breddeidrett, frivillighet, uteliv og kulturopplevelser er avgjørende bærebjelker i vårt velferdssamfunn og noe vi ikke bør prioritere bort. Dersom vår nye hverdag ikke innbefatter disse bærebjelkene, er det fare på ferde.