Økning for Høgskolen i Innlandet, og det er kamp om plassene i Elverum

POPULÆRT: Høgskolen i Innlandet opplever fortsatt vekst i søkertallene, og Elverum er det mest populære studiestedet. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

POPULÆRT: Høgskolen i Innlandet opplever fortsatt vekst i søkertallene, og Elverum er det mest populære studiestedet. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

Aldri før har så mange søkt seg til universiteter og høgskoler. I år har over 150.000 personer søkt studieplass via Samordna opptak. Ved Høgskolen i Innlandet er det samme trenden.

DEL

På landsbasis er det rundt 12.000 flere enn i 2019 og en økning på 8,7 prosent. I tillegg har over 9.400 søkt seg til fagskolene.

– Erfaringer fra tidligere kriser viser at flere ønske å utdanne seg når tidene er dårlige. Koronakrisen er intet unntak. I år er det rekordmange søkere til høyere utdanning. Det er gode nyheter fordi Norge trenger godt utdannede folk i alle sektorer i årene som kommer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Fredag skriver Høgskolen i Innlandet at de har en søkervekst på 1,8 prosent, sammenliknet med 2019.

Elverum populært

Det er studier innen økonomi, agronomi, skogbruk og sykepleie som øker mest.

– Totalt sett er vi godt fornøyd med søkertallene. Det har vært litt spenning knyttet til hvilken innvirkning Korona-pandemien ville ha. Tallene viser at høyere utdanning blir sett på som verdifullt og en god investering, og det er gledelig at stadig flere søker seg til Innlandet, sier Prorektor Utdanning Stine Grønvold, på HINN sine nettsider.

Slår man sammen de lokale opptakene, som er egenfinansierte studietilbud, får høgskolen en vekst på 3 prosent.

De mest populære utdanningsplassene hos HINN er (antall førsteprioritetssøkere):

 • Sykepleie, deltid Elverum, med 8,09 søkere pr. plass

 • Sykepleie, deltid Tynset, med 7,15 søkere pr. plass

 • Agronomi, årsstudium, med 5,1 søkere pr. plass

 • Krisehåndtering, bachelor, med 4,36 søkere pr. plass

 • Spillteknologi og simulering, bachelor, med 4,2 søkere pr. plass

Gode søkertall på grønne utdanninger gleder også prorektoren.

– Søkertallene til bachelor i agronomi og skogbruk er svært oppløftende, men også årsstudium i økologisk landbruk har gode tall å vise til. Det er godt å se at være grønne utdanninger er populære slik at mange av våre studenter kan ta del i et grønt skifte i Innlandet.

Lærerutdanning ned

Nasjonalt så går rekrutteringen til lærerstudier ned. Det gjør det også ved HINN, men ikke like mye. På landsbasis er det en nedgang på 8,1 prosent, mens det ved høgskolen er en nedgang på 5,1 prosent.

– Det er ingen dramatikk bak disse tallene. For vår del har det trolig betydning at det til sommeren ikke arrangeres forkurs i matematikk på samme måte som tidligere. Tidligere kunne man her forbedre karakterene sine for å komme inn. Det kan bety at vi har litt færre, men bedre kvalifiserte søkere til lærerutdanningene våre, sier Grønvold.

Utvikling ved fakultetene hos Høgskolen i Innlandet

 • Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (Evenstad, Blæstad og Hamar) har 377 førsteprioritetssøkere til 200 studieplasser. Fakultetet har en økning i søkerinteressen for sine utdanninger, spesielt for bachelorstudier innen skogbruk og agronomi. Årsstudium i økologisk landbruk har også betydelig flere søkere. Bachelor i landbruksteknikk og utmarksforvaltning har noe mindre søking.
 • Fakultet for audiovisuelle medier og teknologi (Hamar og Lillehammer) har 318 førsteprioritetssøkere til 185 studieplasser. Fakultetet har en oppgang i søkerinteressen på 6,7 prosent sammenlignet med i fjor. Nesten samtlige studier kan vise til en positiv utvikling.
 • Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (Lillehammer og Rena) har 3150 førsteprioritetssøkere til 1490 studieplasser. Fakultetet har en økning på 5 prosent sammenlignet med i fjor. Studier innen eiendomsmegling og beredskap og krisehåndtering er populære, mens studier innen reiseliv og turisme har litt mindre søkerinteresse.
 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap (Elverum og Lillehammer) har 2221 førsteprioritetssøkere til 881 studieplasser. Det er en nedgang i søkerinteressen på 77 søkere sammenlignet med i fjor. Nedgangen kan forklares med at det populære studiet bachelor i vernepleie på deltid ikke har opptak i år. I fjor hadde dette studiet alene 373 førsteprioritetssøkere. Studier innen spesielt sykepleie, barnevern og sosialt arbeid har en oppgang sammenlignet med i fjor.
 • Fakultet for lærerutdanninger og pedagogikk (Hamar og Lillehammer) har 1189 førsteprioritetssøkere til 800 studieplasser. Det er en nedgang i søkerinteressen på 4,6 prosent sammenlignet med i fjor, noe som tilsvarer 57 primærsøkere. Bachelor i barnehagelærer og mastergradene innen grunnskolelærer har en nedgang, mens årsstudium i pedagogikk har den største oppgangen.
 • Den norske filmskolen er et eget fakultet, men lyser ikke ut studier i samordna opptak.

(Tallene omfatter kun utdanningene i Samordna opptak).

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken