Lover åpen prosess om ny næringsplan i Alvdal

NYE PLANER: Ordfører Johnny Hagen og rådmann Erling Strålberg  vil ha bredest mulig involvering i den   nye næringsplanen for Alvdal kommune.

NYE PLANER: Ordfører Johnny Hagen og rådmann Erling Strålberg vil ha bredest mulig involvering i den nye næringsplanen for Alvdal kommune. Foto:

– Vi legger opp til en bred og åpen prosess med møter, intervjuer og gruppearbeid. Det sier rådmann Erling Straalberg om arbeidet med ny næringsplan for Alvdal kommune.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Næringsplan-arbeidet startet opp like før jul, og det er Rørosregioen Næringshage som skal være prosessleder for jobben.

Kjøres parallelt

Samtidig skal tiltaksplan for landbruk rulleres, og disse prosessene kjøres parallelt.

Kommunens planstrategi er vedtatt og per i dag finnes det ingen strategisk næringsplan som sier noe om hvordan kommunen skal jobbe strategisk med næringsutvikling.

– Vi har derfor behov for å lage en næringsplan og få den inn i planstrategien, slik at den rulleres jevnlig på lik linje med andre planer. Dette er bakgrunnen for at arbeidet er igangsatt nå, sier ordfører Johnny Hagen (Ap).

Kommuneplanens samfunnsdel er utgangspunktet, og det skal nå lages en plan som omfatter næringslivet. Samtidig skal tiltaksplanen for landbruket revideres og det er viktig at dette arbeidet blir koordinert og satt i sammenheng med hverandre.

Mye som rører seg

– Det er mye som rører seg i kommunen, og mange av bedriftene har en positiv utvikling. Næringslivet er variert med mange forskjellige funksjoner. Det er viktig å få så mange og gode innspill som mulig i arbeidet. Derfor vil vi legge opp til flere åpne møter ut over etterjulsvinteren og våren, sier rådmann Straalberg.

Det vil være ansatte i Rørosregionen Næringshage som etter hvert vil kontakte bedrifter for å gjøre invervju med dem nå i januar og hente inn annen relevant bakgrunnsmateriale.

– Vi gleder oss til å bli mer kjent med næringslivet i Alvdal, sier daglig leder Sigrid M. Jansen. Hun lover at det vil bli rikelig anledning til å få si sin mening om arbeidet med å få til ny næringsplan for kommunen.

Åpne møter

Videre vil det bli arrangert åpne møter 2. og 9. januar, der det første møtet vil ha næringsplanen som hovedtema.

– Vi håper på godt oppmøte fra hele bredden av næringslivet. Det siste møtet vil handle mer konkret om landbruksnæringen, og vi målet er at begge planene til slutt skal bli et resultat av brede og åpne prosesser der samarbeid og framtidsrettede løsninger preger arbeidet, avslutter ordfører Johnny Hagen.

LES OGSÅ: Lang vei fram for Dæhlie-planer

Artikkeltags