Lokalbank bryter ut: – Vår bekymring er utviklinga i kostnadsnivået

Tolga-Os Sparebank bryter, sammen med ni andre lokalbanker, ut av Eika og danner en ny allianse.