Kjøpte tilbake varelager og driftstilbehør: Blomsterkroken gjenåpner til våren

Nyetablerte Blomsterkroken Hagesenter AS tar over stafettpinnen etter selskapet som gikk konkurs i november.