(Hamar Dagblad)

– Fremtiden er spennende, og vi er godt i gang med å utforske den, sier forskningsdirektør Ingeborg Hartz hos Sykehuset Innlandet.

De satser stadig mer på simulering av situasjoner helsepersonell kan befinne seg i opptil flere ganger i året.

Ut på ulykke

Helsepersonell i Sykehuset Innlandet får på seg en VR-brille og befinner seg i neste øyeblikk i en annen virkelighet.

– Vi har laget to scenarioer: Et forbindelse med henting av en psykotisk pasient. Da handler det om konflikthåndtering og vanskelige situasjoner. Det andre scenarioet: Ambulansetjenesten har blitt ringt opp av en søster av ei dame som sitter hjemme og drikker vin, og som gir uttrykk for at hun ikke vil leve lenger. Kartlegging av selvmordsfare. Å se gjennom VR-brillene oppleves som å være i rommet for den som er med på treningen, forteller rådgiver Johnny Sandaker hos simuleringssenteret SIMInnlandet på Sanderud.

– VR-opplæring gir oss mange fordeler. Og vi har søkt om forskningsmidler der vi skal evaluere om bruken av denne type trening kan gjøre noe med sykefraværet til personell innen psykiatrien og ambulansetjenesten, som er ganske belastende yrker. Og vi må finne ut av om man ved slik teknologi faktisk klarer å trene seg opp, til for eksempel å roe situasjoner? sier Hartz.

– Også har vi noen nye ideer om å bruke teknologi for å støtte spesialistene. Kan man for eksempel være med ut på et skadested, sammen med ambulansetjenesten, og støtte opp og være med virtuelt? Og: sier Hartz.

– Pasientene skal stadig raskere ut av sykehusene, og kommunene skal overta behandlingen. Så det å få opp kompetansen ute i kommunene er viktig. Da må de kunne trene og øve uavhengig av tid og rom. Her kan også VR spille en stor rolle.

– Ideene til framtidig bruk av ny teknologi er mange. Vi stiller oss hele tiden spørsmålene: Hvor skorter det? Hvor trenger vi å bli bedre?

Mer neste år

Inne på kulturhuset var det fullsatt i den store Kirsten Flagstad-salen, og programmet var omfattende:

– Tenk, vi har klart å samle nærmere 300 deltakere, fra hele landet og fem nasjoner, i Hamar, på landets første rene VR og AR-konferanse; i utgangspunktet et ganske smalt tema. Så det sier seg selv: Dette gjør vi igjen! sa en fornøyd Håvard Røste i Hamarregionen Utvikling.

De sto for arrangementet sammen med Sykehuset Innlandet, Computerworld, og den nyopprettede VR-klyngen «VR forum Innlandet («VRINN»).

I VRINN deltar 15 bedrifter:

– Formålet med klyngen er å samarbeide bedre, hjelpe hverandre til å finne de rette løsningene for framtiden, koble bransjer på tvers og lære av hverandre, opplyser Røste.

Michael L. Mathews, assisterende visepresident innen teknologi og innovasjon hos Oral Roberts University, kom hele veien fra i Tulsa i USA. Han holdt et fengende foredrag om den virtuelle framtiden.

– Jeg er imponert både over oppmøtet og kunnskapstørsten som man viser i her Hamar, sa en entusiastisk Mathews.

– Så hva kan vi vente oss av AR og VR?

– Eldre mennesker som får en økt livskvalitet. For eksempel: Folk med demens kan sette på et par VR-briller og gjenoppleve fortidens hendelser, og faktisk bli helbredet. Unge mennesker kan forberede seg på å se sin egen framtid. Mange angrer på valg av utdanningsløp, fordi de ikke visste bedre. I dag kan de teste det framtidige yrkesvalget gjennom VR, og lande på om det er et rett eller galt valg. De kan velge sin vei raskere og på en bedre måte, sier Mathews til Hamar Dagblad.

– VR og AR vil bare øke hastigheten på å fatte gode beslutninger, sier Mathews.

– Og vi er bare i starten!