Disse tre skal drive Lunnas nye elverumsavdeling – og på sikt kan de få flere kolleger

Thomas Rusten blir butikksjef i den nye Lunna-butikken som åpner på Grindalsmoen i Elverum om snaut to uker.