Taigaen flytter alt under ett tak på Ånestad

– Nå skjer det mye på Ånestad, så kanskje blir det lettere å leie ut gamlebygget, sier Odd Flagstad, som har valgt å samle Taigaen AS under ett tak.