Kommunen solgte område som idrettslaget mener å ha festeavtale på i ti år til: – Festekontrakten må finnes. Vi føler oss overkjørt

PROVOSERT: - Vi har en festekontrakt som varer i ti år til. Derfor kan ikke Åmot kommune selge avlastningsbanen for idrettslaget, skolen og barnehagen i Osen, sier styret i Osen idrettslag. Foran: leder Knut Stener. I bakgrunnen fra venstre: Randi Bekkelund, Marianne Westbye Moe, Kjell Bekkelund, Jan Willy Oskal, Annar Dambuen og Berit Stormoen.

PROVOSERT: - Vi har en festekontrakt som varer i ti år til. Derfor kan ikke Åmot kommune selge avlastningsbanen for idrettslaget, skolen og barnehagen i Osen, sier styret i Osen idrettslag. Foran: leder Knut Stener. I bakgrunnen fra venstre: Randi Bekkelund, Marianne Westbye Moe, Kjell Bekkelund, Jan Willy Oskal, Annar Dambuen og Berit Stormoen. Foto:

En mulig tinglyst festekontrakt på avveie skaper hodebry i Åmot kommune etter at et større skogområde ble solgt til Wiggo Rønningen i Osen i fjor vår. – Her må det ha skjedd en feil. Osen idrettslag har fortsatt krav på leie av seks mål foran idrettshuset i minst ti år til, hevder leder i Osen Il, Knut Stener.

DEL

Styret i Osen idrettslag føler seg overkjørt og reagerer på at avlastningsbanen som brukes av idrettslaget, skolen og barnehagen foran klubbhuset er blitt solgt til Wiggo Rønningen.

– Vi klandrer på ingen måte kjøper. Men dette området på seks dekar skulle ikke vært solgt. Vi har rett til å leie området vederlagsfritt av Åmot kommune i minst ti år til. Hadde vi visst at det store skogsalget også gjaldt avlastningsbanen, ville vi selvfølgelig gjort alt for å sikre oss området for framtiden, understreker Knut Stener.

PÅ LETING: - Vi har ikke funnet noen inngått skriftlig avtale mellom Osen Il og Åmot kommune fra 1989 i våre arkiver. Men siste ord er nok ikke sagt, sier enhetsleder landbruk Jesper Engel.

PÅ LETING: - Vi har ikke funnet noen inngått skriftlig avtale mellom Osen Il og Åmot kommune fra 1989 i våre arkiver. Men siste ord er nok ikke sagt, sier enhetsleder landbruk Jesper Engel. Foto:

Uventede opplysninger

Enhetsleder landbruk Jesper Engel i Åmot kommune har saksbehandlet salget som ble enstemmig godkjent i Åmot kommunestyre i fjor vår.

Opplysningene om at Osen idrettslag og Åmot kommune skal ha blitt enig om en festeavtale i 1989 med 40 års vederlagsfri leie kom totalt uventet på ham.

– Verken nå eller i forbindelse med forberedelsene til salget finnes det noen skriftlige avtaler om avlastningsbanen i våre arkiver. Vi finner ingen skriftlig inngåtte avtaler mellom Osen Il og Åmot kommune. Vi har lett på kartverk og ellers, men finner ingen avtaler, sier Jesper Engel.

Husket ikke helt

Knut Stener har vært leder i Osen idrettslag i rundt 40 år. 74-åringen husket i utgangspunktet ikke at han i 1989 skrev under en avtale med kommunen på vegne av Osen idrettslag sammen med Ruth Lisbeth Stormoen.

– Hukommelsen er ikke som før, medgir han smilende.

– Vi protesterte i første omgang mot at også lysløypa kunne bli en del av salget. Her ble vi heldigvis hørt av kommunen. Det var aldri i våre tanker at omlastingsbanen også skulle selges. Det ble vi først klar over etter at salget var gjennomført, sier Stener.

Da Osen IL påpekte at Rønningen ville eie tomt helt inn mot idrettshuset, ble det reagert. Både ordfører Ole Gustav Narud og enhetsleder landbruk Jesper Enger har hatt separate møter med Wiggo Rønningen og Osen Il.

Den nye grunneieren ble med på å avgi rundt to mål tomt til skøytebane. Det var ikke Osen Il fornøyd med. Idrettslaget ønsket å beholde hele avlastningsbanen og aktivitetsområdet på seks mål.

Manglet signert underskrift

Styret i Osen Il bestemte i forrige uke seg for å ta kontakt med advokat. Styret mente at idrettslaget måtte ha hevd på området.

Etter styremøtet torsdag i forrige uke gikk Knut Stener gjennom gamle styreprotokoller. Der kom han over avtalen mellom Åmot kommune og Osen idrettslag fra 1989.

Den eneste haken ved avtalen var at signaturen til daværende ordfører Per L. Gundersen manglet over hans navn.

Knut Stener er ikke så overrasket.

– Jeg husker at vi ble enige om avtalen som var utformet av daværende rådmann Bjarne Holen. Ruth Lisbeth Stormoen og jeg signerte for idrettslaget. Jeg mener vi sendte kontrakten med brev i posten til kommunen. Hva som har skjedd i kommunen, kan ikke vi ta ansvar for. Det må kommunen ordne opp i selv.

Knut Stener viser også til at Osen Il har kvitteringer for å ha betalt for tinglysning og oppmåling i forbindelse med leieavtalen med Åmot kommune.

Eksordfører: Enige om avtale

Daværende ordfører Per L. Gundersen husker at han ivret for å få til en avtale med idrettslaget om avlastningsbanen, ikke minst etter ønske fra skolen og barnehagen.

– Vi ble enige om en avtale, men jeg kan ikke så mange år etter huske om jeg skrev under eller ikke. Men jeg gjorde nok det. Vi var jo enige. Jeg husker heller ikke hvor lenge avtalen skulle virke. Men det er ingen tvil om at avlastningsbanen skulle rustes opp – det ble også bevilget penger til formålet.

Per L. Gundersen regner med at en underskrevet kontrakt må finnes ett eller sted i det kommunale systemet.

DOKUMENTER: Her er regninger som Osen idrettslag mener er bevis for at laget betalte for målebrev og tinglysning av festekontrakt i 40 år fram i tid for avlastningsbanen i 1989 (pdf-dokument).

Vet ikke utfallet

Enhetsleder Jesper Engel vet ikke hva som blir endelig utfall av saken.

– I utgangspunktet må vi forholde oss til avtalen som er skrevet mellom Åmot kommune og Wiggo Rønningen. Så får vi lete videre etter en mulig underskrevet kontrakt fra 1989.

– Tviler du på at Osen Il og Åmot kommune skrev under en kontrakt for 30 år siden?

– Jeg tror at intensjonene var at Osen Il skulle få en festekontrakt. Det ser vi i alle saksforberedelser både administrativt og politisk fra begynnelsen av 80-tallet og fram til 1989 da festekontrakten skulle vært inngått. Men vi har ikke funnet noen kontrakt. Både kommunepolitikerne og jeg har i ettertid handlet i god tro.

– Hva ville skjedd dersom du hadde visst om avtalen mellom Åmot kommune og Osen idrettslag før saken ble behandlet i formannskap og kommunestyre?

– Med de nye opplysningen stiller saken seg i et nytt lys. Siste ord er nok ikke sagt. Jeg vil likevel ikke konkludere før jeg har fått alle mulige opplysninger på bordet, sier Jesper Engel.

VIKTIG OMRÅDE: - Området foran klubbhuset med skøytebane og muligheter andre aktiviteter er viktig for Osen-samfunnet, sier Kjell Bekkelund (tv) og Knut Stener i Osen idrettslag.

VIKTIG OMRÅDE: - Området foran klubbhuset med skøytebane og muligheter andre aktiviteter er viktig for Osen-samfunnet, sier Kjell Bekkelund (tv) og Knut Stener i Osen idrettslag. Foto:

Narud: Må samsnakkes

Ordfører Ole Gustav Narud er kjent med de nye opplysningene i saken og vil vente med å konkludere før saken er blitt saksbehandlet på nytt.

– Som ordfører forholder jeg meg til avtalen kommunen har inngått med Wiggo Rønningen.

Ordfører Ole Gustav Narud håper likevel at partene klarer å samsnakkes om en løsning alle kan enes om.

Narud minner også om at skogsalget på 364 dekar er blitt grundig politisk behandlet over lengre tid.

Wiggo Rønningen har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Rønningen har hatt ønske om å bruke deler av avlastningsbanen til hestetransport for næringsvirksomhet inn i området han har kjøpt.

Artikkeltags