Kan skape 25.000 grønne arbeidsplasser i Innlandet

Artikkelen er over 1 år gammel

Klarer man å bygge en felles kultur og jobbe sammen i Innlandet har man store muligheter til å bli ledende på grønne næringer. Det kan gi 25.000 arbeidsplasser og verdiskaping på flere milliarder kroner.

DEL

Det viser en scenarioanalyse som Sintef har utført på vegne av Oppland og Hedmark fylkeskommuner, samt begge fylkesmennene i Innlandet.

Rapporten ble tirsdag lagt fram for næringslivsaktører på verdenes høyeste trehus – Mjøstårnet i Ringsaker.

Analysen er bygget rundt fire ulike fremtidsbilder som viser hvor stort potensialet for vekst i verdiskaping, sysselsetting og kutt i CO2 bioøkonomiske næringer i Innlandet kan by på.

Økt verdiskapning på 20 milliarder

De ulike fremtidsbildene viser hvordan regionale, nasjonale og globale drivkrefter påvirker Innlandets muligheter, og skisserer opp ulike grep som både næringslivet og politikere kan ta for å være ledende i det grønne skifte.

I det mest ambisiøse fremtidsbilde, som har fått navnet BioValley, ligger en mulighet for å skape nesten 25.000 grønne arbeidsplasser, og bidra med en økt verdiskaping på 20 milliarder kroner i Innlandet innen 2050.

– Skal vi lykkes med det grønne skifte må vi komme oss fra oljeøkonomien til en bioøkonomi. Her har vi ligget i front, og vi er den regionen i Norge som er best på å benytte de grønne bioressursene og det er ingen tvil om at vi kan bli landets ledende bioøkonomiregion. Det er klart at vi ønsker oss et fremtidsbilde som ligner mest mulig på BioValley-senarioet, sier fylkesråd for næring i Hedmark fylkeskommune Thomas Breen (Ap).

Må skape felles kultur

Rapporten stadfester at Innlandet har en solid plattform å bygge på med sterke og høykompetente produksjonsmiljøer, komplette verdikjeder og en stor underskog av virksomheter som er teknologisk helt i front på sine områder.

– Rapporten bekrefter de mulighetene vi har, og det er vel ingen tvil om det er fremtidsbildet BioValley vi ønsker å ha som mål, sier komiteleder for næring, klima og miljø i Oppland fylkeskommune Kjersti Bjørnstad (Sp).

Drivkreftene som påvirker hvorvidt man vil lykkes er delt inn i to hovedkategorier.

Den ene er etterspørselsusikkerhet som er knyttet til om det vil være lav eller høy etterspørsel etter produkter og kompetanse fra næringen i fremtiden. Den andre er knyttet til styringsusikkerhet som handler om hvorvidt man klarer å jobbe på lag eller om det blir en individuell konkurranse for å lykkes.

Den siste er den som Innlandet har størst muligheter til å påvirke selv.

– Det kommer helt klart frem i rapporten at for å lykkes må vi gjøre jobben sammen. En av de viktigste drivkreftene for å nå målet er at vi må evne å samarbeide og samhandle. Det gjelder både næringslivet, forskning og utdanning og oss som kommuner og regioner, sier Bjørnstad.

– Vi må helt klart jobbe for å bygge en felles kultur. Det er ingen tvil om at for å lykkes må vi påvirke politisk opp imot storting og regjering med tanke på rammevilkår. Vi må lære av hvordan vi bygde oljeeventyret og vise frem hva vi kan løse for nasjonen og verden. Veien dit går gjennom av internt samarbeid for å utvikle nye produkter, næringer og koordinert innsats, legger Breen til.

Artikkeltags