Alvdal Graveservice har lagt igjen 1000 arbeidstimer på det som skal gi optimisme i landbruket i nabokommunen

Nå i oktober stod nye 280 mål nydyrking klar for bruk i Unset i Rendalen. Allerede neste sommer skal arealene gi avling. Bøndene mener det er et landbruksprosjekt i kommunen som skal ha æren for at det satses i landbruket. – Det skaper optimisme i bygda!