Gå til sidens hovedinnhold

Kalde vann gjør Østerdalen godt egnet for oppdrett. Derfor kan røye bli gull

Artikkelen er over 4 år gammel

Oppdrett av røye kan bli den nye vekstnæringen i Østerdalen. Visjonen er at den landbaserte oppdrettsnæringen i 2030 skal gi like stor avkastning som det skogbruket gjør.

– Bli med på et oppdrettseventyr, er oppfordringen fra Hedmark Kunnskapspark, som ivrer for det den kaller en ny vekstnæring både i Østerdalen og Innlandet for øvrig.

Arktisk røye kan bli det nye grønne gull, i en tid da det tradisjonelle landbruket i vårt område i stadig sterkere grad sliter med å holde på sysselsettingen. Hedmark Kunnskapspark oppfordrer gårdbrukere og gründere til å satse på «røyefjøs», ja, nesten som å bygge et sauefjøs. Det må være noe å tenke på i ulveutsatte områder, mener Hedmark Kunnskapspark.

En investering på 8–10 millioner kroner, som på sikt kan vise seg å bli en lønnsom virksomhet, både som hovednæring eller en god attåtnæring. Fra og med neste år skal rogn fra Hedmark Kunnskapspark sitt oppdrettsanlegg ved Løpsjøen i Åmot leveres til nye oppdrettsanlegg i Østerdalen.

Potensielle oppdrettere i Trysil, Engerdal, Åmot, Våler, Stor-Elvdal og Elverum inviteres til et åpent møte på Rena 19. juni for å bli informert hvilke muligheter som ligger i innlandsoppdrett av røye.

Der blir det også orientert om hvilke støtteordninger som finnes. Mottoet er; har du vann, har du uante muligheter til å skaffe deg en ny næring.

Næringsutvikling

Administrerende direktør Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark sier bakgrunnen for røyeprosjektet er å skape ny virksomhet og flere arbeidsplasser.

– Både i Fjellregionen og i Elverum-distriktet har landbruket over lengre tid blitt en stadig mindre næring. Vi trenger nye vekstbransjer. En viktig mulighet er oppdrett av fisk der Norge er verdensledende. Oppdrett av røye er svært godt egnet for gårdsbruk og andre eiendommer nær elv eller innsjø i Østerdalen, eller der det er annen tilgang på vann, sier Frank Larsen

Siden 2014 har Hedmark Kunnskapspark drevet avlsprogrammet «Artic Red» i oppdrettsanlegget ved Rena, der det er samlet flere tusen fisker. Første generasjon stamfisk er allerede etablert. Det krysses fisk fra seks forskjellige populasjoner, blant annet røye hentet fra Savalen, Rendalen og Femundsvassdraget. Røye er ifølge Hedmark Kunnskapspark godt eget for oppdrett i Østerdalen fordi den liker seg beste i kaldt vann. Oppdrettsvirksomhet er konsesjonspliktig.

Penger å hente

Hedmark Næringspark satser så mye på å få øynene opp på potensielle røyeoppdrettere at den har utgitt en egen bok for å informere om mulighetene som ligger i den nye næringen. Røye anses for å være en eksklusiv fisk, med høyere priser i markedet enn for eksempel laks.

– Vi ser for oss at et typisk bondeoppdrett kan produsere 50 tonn røye i året. Solgt som rundfisk vil det gi et overskudd på rundt 200.000 kroner. Inntektene øker desto mer oppdretteren selv foredler produktet, som filetering, raking, graving eller røyking. Som rakproduksjon kan overskuddet bli på tre millioner kroner i året, opplyser prosjektleder Tone Blixøen i Hedmark Kunnskapspark.

Det tar rundt to og et halvt år før røya er klar for slakting, og veier da fra 800 til 1.000 gram Oppdrettet skjer innendørs i kar, og fisken flyttes fra kar til kar etter hvert som den vokser seg til.

– Vi har en visjon om at Innlandet i 2030 skal produsere mellom 30.000 og 40.000 tonn oppdrettsrøye, som vil en omsetning på tre milliarder kroner, sier Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark.

Fakta Hedmark Kunnskapspark

■ Hedmark Kunnskapspark AS (HKP) er et kompetansemiljø som arbeider for å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i Hedmark. Selskapet driver en inkubasjonstjeneste der utvalgte bedrifter får ekstra oppfølging i to år.

■ HKP har bioteknologi, IKT og spill, mat og opplevelser som satsingsområder.

■ De største eierne i selskapet er Hedmark fylkeskommune, SIVA, Hamar kommune, Kongsvinger kommune, Eidsiva Vekst, Gjensidige, Hamar Media, Sparebanken Hedmark og Høgskolen i Hedmark (Innlandet).

 

Kommentarer til denne saken