Bruker 600.000 kroner fra salg av barnehager til å jevne disse to byggene med jorden

Os kommune hadde to barnehager i Os sentrum, en i Furuholtet og en på Sundmoen. Kommunen bygget i 2017 ferdig en ny barnehage, og de to gamle barnehagene ble lagt ut for salg, og begge ble solgt i 2018.