Har kuttet fire stillinger etter millionsmell: Føler seg sviktet av tidligere daglig leder

Fire stillinger er borte som følge av snuoperasjonen i Meskano AS.