Rendalen kan investere inntil 10 millioner kroner i Rendalsfisk

Et enstemmig kommunestyre i Rendalen anbefaler administrasjonen å utrede muligheten for å investere inntil 10 millioner kroner i Rendalsfisk AS.