Foreslår at Tynset dekker det meste av millionsmellen i Meskano AS

Rådmannen går for å bevilge 1,5 millioner kroner i driftsstøtte og gi et lån på 668.820 kroner til attføringsbedriften Meskano AS på Tynset.