Kvikne Fjellhotell AS søker Tynset kommune om 700.000 kroner til ny hotelldrift

Kvikne Fjellhotell AS søker næringsfondet i Tynset kommune om 700.000 kroner i støtte til ny hotelldrift på Kvikne.

Artikkeltags