Gå til sidens hovedinnhold

Skal bygge varemerket Tynset

Artikkelen er over 5 år gammel

Mandag inviterte Tynset kommune alle interesserte til møte om sentrumsutvikling med byvandring.

Målet var å diskutere hva som kan gjøres med sentrum i Tynset, hva som er mulig å gjennomføre og hvordan det offentlige sammen med næringslivet kan samarbeide for å bygge et varemerke og en felles identitet for Tynset.

Rundt 20 tynsetinger stilte på byvandringen. På kveldsmøtet stilte 15. Byvandring og møte var en oppfølging av oppstartsmøte 13. september.

– Vi jobbar för levende orter och livfulla städer, innledet Marlene Hassel i Svenska Stadskärnor, et selskap som tilbyr verktøy, utdannelse, inspirasjon og støtte for å stimulere til vekst og motvirke utarming av tettsteder. Sammen med kollega Inger Alfredsson var hun invitert til Tynset for å komme med innspill.

Samarbeid

Gjennom gruppearbeid skulle tynsetingene svare på hva som er bra i dag og hva som kan gjøres bedre, hvilke forskjellige interesser som må samarbeide for å skape et mer attraktivt sentrum.

– Tynset må være attraktivt for turister og for dem som bor her, poengterte Hassel og la til at spørsmålet er da hvordan innbyggerne, de næringsdrivende og kommunen skal få til dette i fellesskap.

Inspiratorene understreket at alle må ha samme mål og handlingsplan. Fokusområder må være identitet, tilbud, utforming, tilgjengelighet og et pent og trygt sentrum.

– Det er viktig å dra på egne kunnskaper, men bruk også kunnskapene til andre. Konkurranse mellom næringsdrivende og steder er bra. Glem aldri det! Jo mer dere har å tilby, jo bedre er det, konstaterte Alfredsson, og la til; Hva står Tynset for? Hva er bra med Tynset? Ta fram analyser og strategier som ligger i skuffen. Se på tidligere modeller. Dra på seminarer om sentrumsutvikling! Det er en investering for framtida, la hun til.

– Hvilken identitet har Tynset? Hva står Tynset for? Det er viktig å løfte identiteten, å selge inn Tynset. Bort med janteloven! Skryt av blant annet sparken og skinkene, men se også hva de gjør andre steder, understreket Alfredsson. – Skrik ut om hvor mye dere har, og hvor gode dere er, så kommer investorene, la hun til. – Hvorfor har dere ikke opplyst rådhuset når dere er så stolte av det? Spurte hun.

Mange forslag

Glomma, bedre skilting og sparken mente møtedeltakerne var viktige elementer som burde forsterkes som en del av identiteten til Tynset. Kulda ble også nevnt.

– Vi kunne plassere en rosa gris på en spark i Motrøkrysset, og ha rosa griser som sitter på en spark ved alle spisestedene på Tynset. Det ville folk legge merke til, sa blant annet Eli Riset på vegne av sin gruppe.

Jakob Nordstad understreket at det må skapes rom, rettes ut linjer og lage gode plasser i sentrum. Bruk av beplantning og lyssetting mente han også var viktig. Etablere en huseierforening private og næringsdrivende ble også kastet opp som et godt forslag i forhold til sentrumsutviklingen.

Forslag som lys og liv i alle vinduer i næringsbygg, uteservering på torvet gjerne under glasstak med varme, mathall i Spar-bygget, plass til mer parkering bak Spar, lekeplass utformet som en skinke og sitteplasser på torvet var blant forslagene til å bedre både trivsel og tilgjengelighet. Elger som viser vei fra Motrøkrysset inn mot sentrum, bedre skilting, utvikle og bruke nettstedet tynset.no og å gi trollet på «Berits plass» bedre bakgrunn, var også blant forslagene. For ikke å glemme å bygge videre på Tynsets fremragende frivillighet gjennom lag og foreninger, kunst og kultur.

– Dette er bra! Go, go, go Tynset! ivret Hessel.

LES OGSÅ: Skal vandre for å se Tynset med nye øyne

Mer attraktivt

Kommunestyret i Tynset vedtok i mai at kommunen skulle kontakte næringsforeningen og aktørene rundt torget på Tynset for å kartlegge eventuell interesse for et BID-prosjekt der målet vil være å gjøre torget på Tynset mer attraktivt og innbydende. Det langsiktige målet er å øke handelen og å sikre arbeidsplassene hos dem som deltar i prosjektet. Eventuelle tiltak bør også gjøre området mer egnet for ulike typer arrangementer.

FAKTA: BID er en forkortelse for «Business Improvement District». En BID er et klart definert og avgrenset geografisk område der privat næringsliv og offentlige myndigheter går sammen for å fremme en positiv utvikling.

Kommentarer til denne saken